Cevaplar

2013-04-07T21:08:45+03:00
İlâhî Dinler

 

 Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlığa gönderilen dinlere ilâhî dinler denir. Hz. Adem'le başlayan ilâhî din zinciri Hz. Muhammed (s.a.v)'le son bulmuştur. İlâhî dinlerin hepsi vahiy mahsulüdür.
  İslâm terminolojisinde "İlâhî Din" terimi karşılığında hak din, (1) vahye dayanan din, kitabî din, semavî din vb. terimler de kullanılmıştır. Bu terimler içinde Semavî Din terimi, "Semaya ait din" gibi dar çerçevede bir mana ifade ettiği için Allah'a mekân ayırdığı gerekçesiyle Müslüman Dinler Tarihçileri tarafından tenkit edilmiş ve ilâhî dinin tam karşılığı olarak kabul edilmemiştir. İnsanlar zamanla ilâhî dinlerden ve bu dinleri tebliğ eden peygamberlerin irşadlarından uzaklaşınca Cenab-ı Hak yeni elçiler, bazan da bu elçileri yeni kitaplarla göndererek onları sapıklık ve taşkınlıktan korumuştur.
  Hz. Muhammed (s.a.v)'le son bulan ilâhî vahiy geleneğinin özel adı, her ne kadar O'ndan önceki peygamberler döneminde "İslâm" değilse de, temel yapı itibariyle hepsi "İslâm" olarak isimlendirilmektedir. İlâhî dinler kaynak açısından tevhide yani Allah'ın birliğine dayandığı için "kitaplı" ve "peygamberli" dinlerdir. Bu manada Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim, bu kitapların kendilerine indirildiği peygamberlerin temsil ettikleri dinleri ifade etmektedir.
  Bu bölümde nazil oluş sırasına göre Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık ana hatlarıyla anlatılacaktır. Ancak Hz. Davud'a nazil olmuş bulunan Zebur (2) günümüzdeki Kitab-ı Mukaddes metinleri arasında "Mezmurlar" adıyla dercedilmiş durumdadır. Zebur yahudi ve hristiyanlar tarafından ibadet esnasında ilâhi olarak okunmaktadır. Mezmurlar'da iyilik, doğruluk, fazilet, ahlâkî meziyetleri telkin ve tavsiye mahiyetindeki ifadeler ağırlıktadır. Gerek yahudiler gerek hristiyanlar, ruhen bunaldıklarında, canları sıkıldığında, cesaretleri kırıldığında, yalnız kaldıklarında, hastalık ve ağrı çektiklerinde vb. mecmualardan belli pasajlar okumaktadırlar.

 

16 3 16