Cevaplar

2012-10-17T16:48:43+03:00

Soygazlar, çok benzer kimyasal yapılara sahip bir kimyasal elementler grubudur: standart şartlar altında tamamı çok düşük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz tek atomlu gazlardır. Helyum (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr), ksenon (Xe), ve radyoaktif radon (Rn) doğal olarak bulunan altı soygazdır.

Periyodik tablonun ilk altı periyodu için, soygazlar tümüyle periyodik tablonun 18. grubunda (8A) (daha önceden bilinen adıyla 0. grup) yer alır. Ancak bu rölativistik etkilerden dolayı yedinci periyot için geçerli değildir. 18. grubun bir sonraki üyesi ununoktiyum muhtemelen bir soygaz değil.[1] Bunun yerine 14. grup üyesi olan ununkuadyum soygaz benzeri özellikler gösterir.[2]

Soygazların niteliği en iyi atomik yapının modern teorileri ile açıklanır. Soygazların en dış elektron kabuğu tamamen elektronlarla doludur, dolayısıyla kimyasal tepkime eğilimleri düşüktür. Bu sebeple sadece birkaç yüz tane soygaz bileşiği elde edilebilmiştir. Herbir soygazın erime ve kaynama noktaları birbirine çok yakındır (fark sadece 10 °C veya 18 °F mertebesindedir), bu nedenle bu gazlar küçük sıcaklık aralıklarında sıvı halde bulunurlar.

Neon, argon, kripton ve ksenon gazların sıvılaştırılması ve ayrımsal damıtma yöntemleri kullanılarak havadan elde edilir. Helyum genellikle doğal gazdan ayrıştırılır ve radon da genellikle çözünmüş radyum bileşiklerinin radyoaktif bozunumundan izole edilerek elde edilir. Soygazlar aydınlatma, kaynak ve uzay keşfi gibi endüstri alanlarında önemli bir kullanıma sahiptir. Bir helyum oksijen solunum gazı, derin su dalıcıları tarafından, 180 feet (−-55 m)'nin üzerindeki derinliklerde, dalıcıları oksijen zehirlenmesi, yüksek basınçlı oksijenin ölümcül etkisi ve derinlik sarhoşluğu gibi tecrübelerden sakınmak amacıyla kullanılır. Hidrojenin yanıcılığından dolayı meydana gelen riskler belirgin olduğunda balonlarda ve zeplinlerde bu gazın yerini helyum aldı.

0
2012-10-17T16:50:07+03:00

asal gazlar bileşik oluşturmazlar çünkü onlar kararlı yapıdadırlar

1 5 1
2012-10-17T17:22:27+03:00

Asal Gazlar; Periyodik çizelgenin, “sıfır” grubunu oluşturan elementlerdir Tümü ametal olan helyum (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr) ksenon (Xe) ve radon (Rn) elementlerinden oluan gruba asal gazlar, soy gazlar ya da inert gazlar adı verilir Bunlar Periyodik Çizelge’de, periyotların son elementleri olduklarından en dış elektron bölgeleri bütünüyle doludur Bu nedenle iyonlaşma gerilimleri yüksektir ve kimyasal bakımdan inerttirler Kaynama noktaları atom ağırlığının artmasıyla birlikte artar Helyumun kaynama noktası, bilinen maddeler içinde en düşük olanıdır Helyum dışındakiler kaynama noktalarının 2-7°C altındaki sıcaklıklarda katılaşırlar Asal gazlar küçük oranlarda atmosferde bulunurlar Helyum gazı doğal gazlarda % 7 dolayına kadar yükselen oranlarda bulunur Bunun kayalardaki radyoaktif elementlerin bozunmasından kaynaklandığı sanılır Belirli radyoaktif mineraller ısıtıldıklarında helyum verirler Radonun bütün izotopları radyoaktiftir

2 4 2