Cevaplar

2015-10-26T16:48:11+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Bir çalışmanın bilimsel çalışma olarak adlandırılabilmesi için;

1) Problemin tespiti
2)Gözlem yaparak veri toplama
3)Hipotez kurulması
4)Tahmin Yapılması
5)Kontrollü deneyler yapılması

aşamaları sırasıyla takip edilmelidir.

Problem tespitinde bilim insanı bilimsel çalışmanın konusunu da belirlemiş olur. Ardından bu konuda bilgi toplar. Konuya çözüm önerileri getirir. Bu önerilerin sonuçlarını tahmin eder. Ardından kontrollü deneyler ile çözümü ve tahmini sonucu sınar. 

Bu faaliyetlerin tümü bilimsel açıdan bir veri elde etmek ve bilginin doğruluğunu sınamak içindir.

Örnek verecek olursak;

Problem; İstanbul'daki trafik sorunu nasıl çözülebilir?
-Veri toplama ve gözlem aşamasında İstanbul'daki trafik ile ilgili organlar ve çalışmalar hakkında(trafik ışıklarının sayısı gibi) bilgi toplanılır.
Hipotez: Trafik ışıklarının sayısı artırılması trafiği olumlu etkiler.
Tahmin: Trafik ışıklarının sayısı artırılır ise trafik sorunu çözüme kavuşacaktır.
Kontrollü deneyler: Belli bölgelerde trafik ışıklarının sayısı artırılır ve gözlem yapılır.

11 3 11