Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T17:07:58+03:00

Muzun neden çekirdeği yoktur?

Doğal haldeki muzun çekirdeği var. Hatta çekirdeksiz olarak yediğimiz çoğu meyvenin aslında çekirdeği var. Çekirdek, meyvenin içinde yer alan tohumdur. Bu nedenle de, bitkinin üreyebilmesi için bu çekirdeğe ihtiyaç vardır. Ancak ticari amaçlarla yetiştirilen meyvelerin bir kısmı, basit genetik müdahalelerden geçiriliyor ve çekirdeksiz hale getiriliyor. Bu meyveler de, özel tohumlar ya da fideler yardımıyla çoğaltılıyor. Çünkü bitkinin kendi kendine üremesi olanaksız hale getirilmiş oluyor. Yediğimiz muzlar, özellikle ithal muzlar da, bu tip meyvelerden yalnızca birisi.

Bitkiler müzikten etkilenirmi?yani farklı frekanstaki ses dalgaları bitkinin büyüme ve gelişimini naslı etkiler?Bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz sevinirim.İyi çalışmalar(Meltem Diköz)

Bitkilerin sesi algılayıp değerlendirebilecek kulak ve beyin gibi organları yok. Bu nedenle bilimadamlarının müzik ve bitkilerin büyümesi arasındaki ilişkiyi araştırma çabaları her zaman sonuçsuz kalmış. Ancak, bilimsel yönteme tümüyle sadık kalmadan yapılmış bazı çalışmaların müziğin bitki büyümesini etkilediğini ortaya koyduğunu savunanlar olmuş. Hatta bitkilerin müzikten etkilendiğine ilişkin yayınlar da yapılmış. Aslında bu durum, her yayının bilimsel olarak doğru olmadığının güzel bir örneği. Çünkü incelendiğinde, bu tip deneylerin bitki büyümesini etkileyecek tüm değişkenlerin kontrolünü sağlamada yetersiz kaldığı saptanmış. Bilimsel açıdan bir deneyin sonuçlarının yeterli sayılabilmesi için kontollü olarak yapılması gerekiyor. Ayrıca bir çalışmanın bilimsel yeterliğinin bir kanıtı da bilimsel dergilerde yayımlanmış olması. Bitki büyümesi ve müzik arasındaki ilişkiyi ele alan kontollü bir çalışma bugüne değin bilimsel dergilerde yer almamış.

1 5 1
2012-10-17T17:19:28+03:00

Çünkü bazı meyveler çekirdekli yetişmemiştir

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T17:24:33+03:00

hormonluluktan dolayı oluyor

0