Cevaplar

2012-10-17T18:08:24+03:00

Uzaktan algılama, uzakta bulunan objelere ait bilgilerin, onlarla direk temas olmaksızın incelenmesi ve güvenilir bilgiler elde edilmesi olarak tanımlan­maktadır. Son yıllarda, özellikle körfez savaşından sonra, önemi artan uzaktan algılama teknolojisinde, algılayıcı sistem platformları olarak uçaklar, gemiler, insanlı ve insansız uzay araçları kullanılmaktadır. Uzaktan algılamada, görüntü algılayıcı sistemleri üç, grupta toplanmaktadır:

0
2012-10-17T18:08:44+03:00

1960’lı yıllarda başlayan uzaya araç gönderme projeleri ile birlikte, uzaydan yeryüzünün ve diğer gezegenlerin görüntülerinin alımına başlanılmıştır. Bugüne kadar birçok insanlı ya da insansız uzay aracından, yeryüzünün görüntüleri elde edilmiş, bun­lar harita üretimlerinde kullanılmış ve giderek artan bir yoğunlukta kullanılmaya devam edilmektedir.

Çeşitli toplantılarda, dergilerde hatta günlük gazetelerde zaman zaman uzaktan algılama konusuna değinilmekte, uzaktan algılamanın sun­duğu olanaklardan çok abartılı örnekler verilmekte­dir. Orneğin uydulardan alınan resimlerden parkta oturan bir adamın gazetesinin okunabileceği, açık arazide bulunan bir askeri birlikteki subayın rüt­belerinin görülebileceği anlatılmakta, yazılmaktadır. Bu yazıda haritacılık alanında en çok kullanılan uydu­lardan ve bunların kısaca teknik ozelliklerinden bahsedilecektir.

1.2- TANIM VE KAVRAMLAR

Uzaktan algılama, uzakta bulunan objelere ait bilgilerin, onlarla direk temas olmaksızın incelenmesi ve güvenilir bilgiler elde edilmesi olarak tanımlan­maktadır. Son yıllarda, özellikle körfez savaşından sonra, önemi artan uzaktan algılama teknolojisinde, algılayıcı sistem platformları olarak uçaklar, gemiler, insanlı ve insansız uzay araçları kullanılmaktadır. Uzaktan algılamada, görüntü algılayıcı sistemleri üç, grupta toplanmaktadır:

-              Fotografik algılayıcı sistemler,

-              Tarayıcı algılama sistemleri,

-              Mikrodalga algılayıcıları,

1.2.1.   Fotografik Algılayıcı Sistemler

Görüntülerin elde edilmesinde, algılayıcı olarak hava kameralarının kullanıldığı sistemlerdir. Günümüzde de hava kameraları uzaktan algılamada hala en geniş oranda kullanılan algılayıcılar olarak kabül edilmektedir.

1.2.2.         Tarayıcı Algılama Sistemleri

Fotografik algılayıcılarla, yeryüzünün sürekli bir şekilde algılanması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle tarayıcı algılama sistemleri geliştirilmiştir. Iki tür tarayıcı algılama sistemi kullanılmaktadır.

- Optik-Mekanik tarayıcılar

- Optik-Elektronik tarayıcılar.

1.2.2.1- Optik-Mekanik Tarayıcılar

Bu tarayıcılarla tarama işlemi, uçuş yönüne dik olarak yeryüzünün ince şeritler halinde taranması şeklinde gerçekleşmektedir. Bir motora bağlı eksen etrafında dönen, bir prizma taramada kullanılmak­tadır.

İnsansız uydulara monte edilen optik-mekanik tarayıcılar kullanım açısından beklenen verimi sağlayamamaktadır, çünkü prizmanın dönme hareketi mekanik bir işlevdir ve sık sık arızalanması söz konusudur.

 

0