Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T18:23:03+03:00

Aynı ödeve benmimde ihtiyacım var lütfen bilen banada yollayabilir mii ??

2 5 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T18:23:50+03:00

ARGO: Belli bir grubun, grubuna özel bir anlaşma aracı oluşturmak için, standart Türkçe’nin söz varlığı içinde var olan bir sözcüğü alıp ona başka bir anlam yüklemesiyle oluşturduğu yapma bir dildir. Argo dilinin özelliği, sadece grup içinde anlaşılır olmasıdır.


* çok çalışan öğrenciler için kullanılan inek argo bir ifadeyken şimdi deşifre olmuştur.
*Askeriyeyle bir şekilde ilişki içinde bulunmuş olanlar bilir ki ‘Abbas’ , çok döven subay anlamına gelir.

. Başkaları tarafından anlaşılmamak için oluşturulmuş argo ifadeler, deşifre olduğundan argo olmaktan çıkar; yerine yeni bir argo oluşturulur. Bu sebepler argo, sık değişen bir dil yapılanmasına sahiptir. 

argo, yapay bir dildir, sık değişir, kaba söz-küfür-hakaret değildir.

Bunun yanında argo deyince ilk akla gelen ‘Külhanbeyi argosu’ külhanbeylerinin kabalığını hatırlattığından zamanla argonun kaba sözle eş değer sayılmış olduğu varsayılmaktadır. 

JARGON: Kendi muhitinden uzakta çalışan bir grubun, örneğin bohçacıların, aralarında gizlice anlaşmak için oluşturduğu yapay dildir.

1 1 1