Cevaplar

2015-11-25T09:01:02+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Fiiller(Eylem)

Bir iş,oluş,hareket bildiren sözcüklerin tümüne fiil denir.Fiil sonuna -mek -mak mastar eki alabilir.

koş-mak
git-mek

Fiiller yapı bakımından 3'e ayrılır

İş Fiili-Fiile iş anlamı katar başına neyi/kimi ya da onu getirdiğimizde anlamlı olur

Babam arabayı yıkadı 

Neyi yıkadı - Arabayı

Kitap okuyunuz

Onu okuyunuz

Oluş Fiili-Öznenin etkisi olmadan kendiliğinden gerçekleşen olayları anlatır.

Çiçekler solmuş

Domatesler kızarmış

Durum Fiili-Başına onu alamaz.Durum bildirir.

Bebek dakikalarca ağladı

Gülmek sana çok yakışıyor.

FİİLDE KİP
Fiilin kip ekleri almasıdır kip ekleri 2 ana başlıkta incelenir

1.Haber Kipi = Haber anlamı katarlar.Kendi arasında 5'e ayrılır.

1.a Duyulan geçmiş zaman = Sonradan duyulma,sonradan öğrenme anlamı katar.
-miş eki alırlar.
Eve gitmişler.

1.b Görülen geçmiş zaman = Görülme,tanıklık anlamı katar.
-di -dı -ti -tı -du -dü -tü -tu eklerini alırlar.
Eve geldiler

1.c Geniş Zaman = Geniş bir sürede yapılan eylemi anlatır.
-r -er -ar eki alırlar.
Eve gelirler.

1.ç Gelecek zaman = Gelecekte yapılacak işleri bildirir.
-ecek -acak eki alırlar.
Eve gelecekler

1.d Şimdiki zaman = Şu an yapılan eylemleri anlatır.
-yor ekini alırlar
Eve geliyorlar.

2.Dilek kipi = Dilek,istek,emir bildirirler.4'e ayrılırlar.

1.a Gereklilik kipi = İhtimal ve gereklilik anlamı katar.
-meli -malı eki alır.
Eve gelmeliler.

1.b Dilek-Şart Kipi = Şart bildirir.
-se -sa eki alır
Eve gelseler

1.c İstek kipi = İstek bildirir.
-a -e eki alırlar.
Eve geleler.

1.ç Emir kipi = Emir bildirir.1. tekil ve 1. çoğul şahıs çekimi yoktur.
ek almazlar.
Eve gelsinler!

Sohbet(Söyleşi) = Yazarın karşılıklı konuşma yapıyormuş gibi metin yazmasına verilen addır.

Tiyatro = Yaşanmış veya yaşanacak olan bir olayı canlandırmaktır.

iyi ödevler.2 5 2