Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T18:40:46+03:00

1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir?

Hayvan Hücresi                        Bitki Hücresi

A) Koful vardır                             Koful yoktur

B) Klorofil yoktur                         Klorofil vardır

C) Mitokondri vardır                   Mitokondri vardır

D) Sentrozom vardır                  Sentrozom yoktur

 

2. Çiçekli bitkilerin erkek üreme hücresini içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dişicik tepesi

B) Taç yaprak

C) Polen

D) Çiçek tablası

 

3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) mitokondri                               bitki ve hayvan hücresi

B) ribozom                                  tüm hücreler

C) kloplast                                   hayvan hücresi

D) koful                                         bitki ve hayvan hücresi

 

4. Döllenme dişi üreme organının hangi bölümünde gerçekleşir?

A) Yumurta kanalı

B) Yumurtalık

C) Rahim

D) Vajina

 

5. 2 gr X maddesi ile  16 gr Y maddesi artan madde olmadan XY bileşiğini oluşturuyorlar.

X’dan 3 gr, Y’den 32 gr alınarak XY bileşiği oluşturulursa hangi maddeden kaç gr artar?

A) 1 gr Y artar

B) 24 gr Y artar

C) 1 gr X artar

D) 8gr Y artar

 

6. Çiçek tozları aşağıdaki yolların hangisi ile taşınmaz?

A) Böceklerle

B) Yapraklarla

C) Su ile

D) Rüzgâr ile

 

7. Golgi cisimciği hücre içerisinde salgı maddelerinin üretilmesinden sorumlu organeldir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde golgi cisimciği görevli değildir.

A) Aslan yavrusu için süt üretmesinde

B) Ağır işte çalışan insanların terlemesinde

C) Kanayan yaradan kan akmasında

D) Gül bitkisinin çiçeklerinin güzel kokmasında

 

8. “ Çiçek tozlarının erkek organın başçığından dişi organın tepeciğine taşınması olayına döllenme denir.”

Yukarıda verilen ifade yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak yanlışı düzeltmiş oluruz?

I- Erkek yerine dişi, dişi yerine erkek yazılırsa

II- Döllenme yerine tozlaşma yazılırsa

III- Çiçek tozlarının yerine tohumlarının yazılırsa

A) Yalnız III

B) Yalnız II

C) II ve III

D) I ve II

 

9. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkinin dişi organının kısımlarından değildir?

A.Yumurtalık

B.Polen tüpü

C.Dişicik borusu

D.Dişicik tepesi

 

10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A.Kelebek-yumurtayla,

B.Filler-doğurarak,

C.Kaplumbağa-doğurarak,

D.Yunus balığı-doğurarak çoğalır.

0