Cevaplar

2012-10-17T18:51:23+03:00

bir tür unutkanlık hastalığıdır 

1 5 1
2012-10-17T18:52:17+03:00

Alzheimer hastalığı unutkanlıkla başlayan, kişinin zihinsel yetilerini elinden alan ve bakıma muhtaç duruma getiren bir hastalıktır. Ayrıca pek çok psikiyatrik belirti bir arada görülebilir ve hem hastanın hem de ailenin yaşam kalitesini ciddi derecede düşürebilir.

Bu hastalık dünyada 6. en sık ölüm nedenidir ve her yıl bu hastalığın dünyaya maliyeti yaklaşık 604 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Bu rakam tüm dünya bütçesinin %1’ ini oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye 2050 yılında dünya da en fazla Alzheimer hastası olacak 4 ülkeden biridir.

 

Ülkemizde yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 400.000 Alzheimer hastası vardır ve bu hastaların  aileleri de hesaba katıldığında  çok geniş bir kitleyi ilgilendiren bir hastalık olduğu ve bir halk sağlığı sorunu olduğu açıktır.  Alzheimer hasta yakınlarında bu yıl yapılan bir araştırmaya göre hastaların %75’ i hastalık hakkında bilgi sahibi değil ve hastaya bakım verenlerin %27’ sinde ciddi depresyon ve tükenme mevcuttur.

 

1 3 1