sivil toplum kuruluşu nerede ne zaman ve kim tarafından kuruldu_

nerelerde şubesi vardır_

amaçları nelerdir_

faaliyetleri nelerdir_

kimler görev almaktadır ve çalışma koşulları nelerdir_

devletten ve vatandaştan başlıca beklentileri nelerdir_

(Ich würde richtig Antwort liebevolle Careing Mädchen mit beschweren.)

1

Cevaplar

2013-04-08T23:18:20+03:00

Sivil toplum kuruluşu, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda sendika vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

0