Cevaplar

2012-10-17T19:03:01+03:00

Skaler Büyüklükler : Skaler büyüklükler yön ve doğrultu belirtmezler. Yalnızca sayı ve
birim ile anlatımı yeterli olur. Örnek: Sıcaklık, zaman,ısı, kütle v.b
Vektörel Büyüklükler : Vektörel büyüklüğün tanımlanabilmesi için, yalnızca birim ve
büyüklüğün verilmesi yeterli olmaz. Bunların yanında yönün ve doğrultunun da verilmesi
gerekir. Ancak o zaman tanımlanabilir. Bu gün hava sıcaklığı 30ºC dendiğinde havanın
sıcaklığını tamamen tanımlamış oluruz. Ancak bir gemici için rüzgarın hızının 30 km/s hızla
esmesi, gemici için yeterli tanımlama olmaz. Gemicinin bu bilgi yanında mutlaka rüzgarın
esiş yönünü bilmesi gerekir. Ancak o zaman gemici için tanımlama yeterli olur. Örnek: Hız,
kuvvet, mağnetik alan, elektrik alan v.b
Vektörler ile ilgili özellikler :
1-Vektörlerin birimi, büyüklüğü, yönü ve doğrultusu değişmediği sürece bir yerden başka bir
yere taşınabilir.
a
a
2- a ve b vektörlerinin büyüklükleri, birimleri ve yönleri aynıdır. Bu tür vektörlere eşit
vektörler denir.

a b
3- Vektörel bir büyüklük skaler bir sayı ile çarpılırsa sonuç yine bir vektör olur. Şekilde
görüldüğü gibi bir vektör +2 ile çarpılırsa vektör iki kat büyümüş olur. -2 ile çarpıldığında
vektör hem iki kat büyümüş olur hem de yön değiştirir.
a 2a a -2a

1 5 1
2012-10-17T19:06:50+03:00

Skaler ve Vektörel Büyüklükler Özellikleri Çeşitleri Ve Örnekleri Hakkında Gerekli Bütün Bilgiler.

Aşağıda Skaler ve Vektörel Büyüklükler ile ilgili bir kaç bilgi verilmiştir.
Önizleme yaparak bulabildiğimiz bilgiler bu konuyla ilgili:
Sadece bir sayı ve bir birim ile belirtilen uzunluk, kütle, zaman gibi büyüklüklere skaler büyüklükler denir. 500 metre, 50 m/s, 175 cm, 3 saat gibi büyüklükler skaler büyüklüklerdir.
Vektörel büyüklükler ise, bir sayı ve bir birim yanında yönü de olan büyüklüklerdir. A’dan B’ye 2 saate gitmek vektörel bir büyüklüğü ifade eder.
1) Skaler Büyüklükler
Yalnızca sayılarla ifade edilebilen ve bir birimi olan büyüklüklere denir. Skaler büyüklükler, kütle, sıcaklık, güç, zaman, iş vb. olarak incelenebilir. Örneğin; 3 metre, 5 kilogram, 35 oC, 600 Newton, 220 Volt gibi.
2) Vektörel Büyüklükler
ölçülen büyüklüklerin bazılarındaki sayısal değer ve birim bazen bu veriyi anlamak için yeterli değildir. Bu büyüklüğün yönü, şiddeti, başlangıç noktası ve doğrultusu da önem kazanır. Örneğin; “Araba Ankara’dan İstanbul’a doğru saatte 90 km/sa hızla hareket ediyor” cümlesinde aracın yönü, doğrultusu ve hızı gibi kavramlar bilinmesi gereken değerlerdir. 
1. Skaler Büyüklükler
Kütle, enerji, sıcaklık, iş, elektrik yükü, zaman, hacim … gibi fiziksel büyüklüklerde yön ve doğrultu söz konusu değildir. Bu büyüklüklerin sayısal değeri ile birimi verildiği zaman büyüklük hakkında yeterli bilgiye sahip oluruz. Bu tür büyüklüklere skaler büyüklükler denir.
2. Vektörel Büyüklükler
Hız, kuvvet, ivme, yer değiştirme gibi fiziksel büyüklükler yönlü büyüklüklerdir. Bu tür büyüklükler yalnız sayı ve birimle ifade edilemez. Büyüklüğü, başlangıç noktası, yönü ve doğrultusu ile bilinebilen niceliklere vektörel büyüklükler denir.
30 km/saat hızla giden bir tren denildiği zaman, olay net olarak ifade edilmemiş demektir. Hangi yönde gittiği sorusu akla gelmektedir. Örneğin kuzeye doğru 30 km/saat hızla giden tren denilseydi, tam olarak ifade edilmiş olurdu.
Vektörel büyüklük yönü ve doğrultusu olan büyüklüklere verilen isimdir. Vektörel büyüklükler yönü, başlangıç noktası ve geçtiği nokta tanımlanan bir vektörle tanımlanır. Vektörün uzunluğu ise onun şiddetini yani büyüklüğünü gösterir. Ör.: Kuvvet, Yer Değiştime, Konum, Hız, Ağırlık v.b.
Skaler büyüklükler ise yönü ve doğrultusu olmayan, sadece miktarı ifade edilebilen büyüklüklerdir. Ör.: Sıcaklık, hacim, kütle, zaman, yol v.b.

1 5 1