Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T19:15:37+03:00

 

ONDALIK SAYILARDA DÖRT İŞLEM

 

1) Toplama-Çıkarma:

 

Virgüller alt alta gelecek biçimde yazılır ve işlem yapılır. Sonuç aynı basamaktan (hizadan) virgülle ayrılır.

 

Örnek

 gibi.

 

2) Çarpma:

Virgül yokmuş gibi işlem yapılır. Sonuç; her iki çarpanın virgülden sonraki kısımlarının basamak sayısının toplamı kadar sağdan sola doğru virgülle ayrılır.

 

Örnek

 

 

3) Bölme

 

Pay ve paydadaki sayılar virgülden kurtarılır. Yani 10 un katları ile genişletilip sadeleştirilir.

 

Örnek

 

 gibi.

 

Rasyonel Sayıyı Ondalık Sayıya Çevirmek:

 

Rasyonel sayıyı ondalık sayıya çevirirken;

 

- Payındaki sayıyı paydasındaki sayıya böleriz

 

Veya

 

- Paydasındaki sayıyı 10’un kuvveti olarak yazdıktan sonra çeviririz.

 

Örnek:

3 rasyonel sayısını ondalık sayıya çevirelim.

5

 

Çözüm:

3  =  3 . 2   =  6    = 0,6

5      5 . 2      10

 

 

Ondalık Sayıyı Rasyonel Sayıya Çevirmek:

 

Ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa yazılır.

 

- Paydası 10’un kuvveti olarak yazılır.

 

- Virgülden sonraki sayı da paya yazılır.

 

- Sadeleştirme varsa yapılır.

 

Örnek:

0,25 = 25  = 1

          100    4

 

 

Devirli Ondalık Sayıyı Rasyonel Sayıya Çevirmek:

 

1.Basit Devirli Ondalık Sayı:

 

Basit devirli ondalık sayıları rasyonel sayılara çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa tam sayı olarak yazarız.

 

- Devreden sayıyı paya yazarız

 

- Devreden rakam sayısı kadar 9’u da paydaya yazarız.

 

0,3 3  =  1

9       3

 

2.Bileşik Devirli Ondalık Sayı:

 

Bileşik devirli ondalık sayıları, rasyonel sayılara çevirirken;

 

- Tam kısmı varsa tam sayı olarak yazılır.

 

- Virgülden sonraki sayıdan, virgülden sonraki devretmeyen sayıya çıkarıp paya yazarız.

 

- Virgülden sonra (bilgi yelpazesi.net) devreden rakam sayısı kadar 9, devretmeyen rakam sayısı kadarda sıfırı paydaya yazarız.

 

Örnek:

0,78 = 78-7  = 71

 90       90

 

 

DEVİRLİ ONDALIK SAYI

 

Ondalık biçimde yazılan bir rasyonel sayının ondalık kısmındaki rakamlar belli bir biçimde tekrarlanıyor ise bu sayıya devirli ondalık sayı denir ve devreden kısmın üzerine (-) işareti konur.

 

Örnek

0,7777 ... = 0,7 = 

Her rasyonel sayı devirli bir ondalık sayı biçiminde, her devirli ondalık sayı rasyonel sayı biçiminde yazılabilir.

 

Devirli Sayının Rasyonel Sayı Biçiminde Yazılması

 

Devirli bir ondalık sayıyı rasyonel sayıya şu şekilde çeviririz.

 

(Sayının Tamamı)-(Devretmeyen Kısım)

Devirli sayı = ---------------------------------------------------

Virgülden sonra devreden rakam kadar 9,

devretmeyen rakam kadar 0

 

 

Örnek

 sayılarının OKEK’ini ve OBEB’ini bulunuz.

 

Çözüm

 

 

Çözümlü Örnekler

 

işleminin sonucu nedir?

 

Çözüm

=

=-

 

Cevap:C

 

2.     pozitif kesri bileşik bir kesir ise x in alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

Çözüm

 

Cevap : A

 

 

3.    işleminin sonucu kaçtır?

A) 12       B) 13     C) 24      D) 143    E) 144

 

Çözüm

 

Cevap : D

 

4.  işleminin sonucu kaçtır?

 

Çözüm

 

 

Cevap :  D

 

5.  işleminin sonucu kaçtır?

 

A) 0,1     B) 0,2    C) 10    D) 20     E) 100

(2001/ÖSS)

 

Çözüm

Cevap : C

 

6.   işleminin sonucu kaçtır?

 

(1999/ÖSS)

 

7.    işleminin (bilgi yelpazesi.net) sonucu kaçtır.

 

 

Çözüm

Cevap  : B

 

8. işleminin sonucu kaçtır?

A) 1       B)  1,1      C) 11      D) 22      E) 33

 

Çözüm

 

Cevap :  B

 

9.   paydası küçük olan daha büyüktür. O halde  c < b < a  olur.

 

10.  a,  b,  c  pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere,    ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

 

 

Çözüm

 

Her sayı 3 ile çarpılırsa 3a,  3b  ve 3 c  olur.

 

1 5 1