Cevaplar

2012-10-17T19:16:35+03:00

Duygu düşünce ve hayallerin söz ve yazı ile güzel ve etkili biçimde anlatılmasına edebiyat denir. Şiir, hikâye roman, , masal vb. edebiyatın türleri arasında yer alır.
Edebiyatın ana malzemesi dildir. Duygu düşünce ve hayaller dil ile anlatılır. Bu bakımdan dil güçlü bir iletişim aracıdır. Çağlar öncesinde ortaya konan eserler dil sayesinde günümüze dek varlıklarını korumuşlardır. Dil ile ortaya konan eserler edebî metinlerdir. Edebî metinler cümle ve paragraflardan meydana gelir. Paragraflar da kendi arasında anlamsal bir bağlantı kurarak edebî metni oluşturur.


3 2 3
2012-10-17T19:20:04+03:00

Fontetik sanat sese, söze biçim veren sanat anlamına gelmektedir edebiyatta ortaya cıkan eserlerde bu nedenle fontetik sanat grubunda yer alır

3 4 3