Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T19:20:04+03:00

Tanım nedir
[Alm., Definition ]
[Fr. definition )
[İng. definition]
[Lat. Definition)
[Yun. horos, horismos]
[es. t. tarif]:

Bir kavramın ya da bir nesnenin sınırlanması, belirlenmesi; kavramın içeriğini kuran belirtilerin gösterilmesi; bir kavramın ya da bir sözcüğün anlamının belirtilmesi. Tanım türlerinden en önemlileri şunlardır:

1- Sözcük tanımı (verbal tanım):
a. Sözcüğün anlamını dildeki anlamına
geri giderek belirtme. (Ör. demokrasi: halk egemenliği.)
b. Bir sözcüğün anlamını bilinen başka bir sözcükle belirtme. (Ör. müselles: üçgen)

2- Ad tanımı (nominal tanım): Yanlış anlaşılmalara yol açmamak için tanımlanacak olanı belli bir sözcüğe ya da sözcüklere bağlanarak sap- tama. (Uzlaşımsaldır, yasalar yazılırken ve felsefede gereklidir.)

3- Kavram tanımı (Aristoteles’te): Bir kavramın daha yüksek yakın cinsi (genus proximum) ile onu bu cinsten ayırt eden tür ayırımını (differentia specifica) belirtme.

4- Nesne tanımı (real tanım): (nesnenin açıklan- ması) Aristoteles’in kavram tanımı ile örtüşür. Bir nesneyi yalnız başkalarından ayırmakla kalmayıp, anlamın iç ve özülü ayrımlarını ortaya çıkarmayı amaçlar. Nesne tanımı, kısa olmalı,, gereksiz belirlenimlerden kaçınmalı; tam olmalı, zorunlu olan bütün belirtileri vermelidir.

5- Bağlamsal tanım: Modern mantıkta: Önermenin tam olmayan bir dil-simgesi olarak anlaşılan kurucu parçalarının tanımlanması. // Kendi başına bir anlamı olmayan, tam tersine ancak kuşatıcı bir bağlam (contexte) içerisinde bir anlamı olan, tam olmayan bir dil-simgesi olarak anlaşılan, bütün önermenin kurucu parçaları olan anlatıların, deyimlerin tanımlanması. Belirgin bir örnek: doğruluk çizelgeleri aracılığı ile yapılan mantıksal bağlantı göstergelerinin (“ve”, “veyâ ‘, vb.) anlambilimsel tanımlarıdır.

0
2012-10-17T19:27:12+03:00

[Alm., Definition ]
[Fr. definition )
[İng. definition]
[Lat. Definition)
[Yun. horos, horismos]
[es. t. tarif]:

Bir kavramın ya da bir nesnenin sınırlanması, belirlenmesi; kavramın içeriğini kuran belirtilerin gösterilmesi; bir kavramın ya da bir sözcüğün anlamının belirtilmesi. Tanım türlerinden en önemlileri şunlardır:

1- Sözcük tanımı (verbal tanım):
a. Sözcüğün anlamını dildeki anlamına
geri giderek belirtme. (Ör. demokrasi: halk egemenliği.)
b. Bir sözcüğün anlamını bilinen başka bir sözcükle belirtme. (Ör. müselles: üçgen)

2- Ad tanımı (nominal tanım): Yanlış anlaşılmalara yol açmamak için tanımlanacak olanı belli bir sözcüğe ya da sözcüklere bağlanarak sap- tama. (Uzlaşımsaldır, yasalar yazılırken ve felsefede gereklidir.)

3- Kavram tanımı (Aristoteles’te): Bir kavramın daha yüksek yakın cinsi (genus proximum) ile onu bu cinsten ayırt eden tür ayırımını (differentia specifica) belirtme.

4- Nesne tanımı (real tanım): (nesnenin açıklan- ması) Aristoteles’in kavram tanımı ile örtüşür. 

0