Cevaplar

2012-10-17T19:20:56+03:00

. Sırıtık Bir Küskün adlı metnin hangi amaçla kaleme alındığını söyleyiniz.


1. Sırıtık Bir Küskün adlı metin Celâl Sılay'la yaşananlar hakkında bilgi ver­mek amacıyla kaleme alınmıştır.


2. a. Sırıtık Bir Küskün adlı metinde kullanılan motifleri tespit ediniz.


2. a. Sırıtık Bir Küskün adlı metindeki motifler Celâl, şiir ve şair sözcükleridir,

b. Tespit ettiğiniz motiflerin metnin teması, dönemin sosyal ve kültürel hayatı ile gerçekliği arasındaki ilişkiyi sözlü olarak ifade ediniz.


b. Sırıtık Bir Küskün adlı metnin teması Celâl Sılay'dır. Metindeki motifler bu yönüyle metnin teması ile örtüşmektedir. "Celâl, şiir, şair" motifleri döneminin sosyal, kültürel hayatı ve gerçekliği ile Celâl Sılay'ın yaşamından ve şairliği ile şi­irlerinden bahsedilmesi dolayısıyla ilişkilendirilebilir.


3. Sırıtık Bir Küskün adlı metinde olduğu gibi, sevilen bir arkadaş ve meslektaşın kaybının uyandırdığı duygu ve düşüncelerin işlendiği metinlerin günümüzde de yazılıp yazılmadığını sebepleriyle birlikte söyleyiniz.


3. Sırıtık Bir Küskün adlı metinde olduğu gibi, sevilen bir arkadaş veya mes­lektaşın kaybının uyandırdığı duygu ve düşünceleri işleyen metinler geçmişte olduğu gibi günümüzde de yazılmaktadır. Ölen kişinin değerinin ve kaybından duyulan acının yazılı bir metinle ölümsüzleştirilmesi düşüncesi insanları böyle bir davranışa yöneltir.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T21:56:11+03:00

o kitap bende yok ki k.bakma yardımcı olamayacagım 

0