Cevaplar

2012-10-17T19:23:32+03:00

Osmanlı Devleti zayıflamaya başlayıp, hemen her konuda Avrupa'nın müdahalesine maruz kalınca, Türk - Ermeni ilişkilerinde de bir bozulma devri başlamıştır. Batılı ülkeler Osmanlı Devleti'ni bölerek bölgesel çıkarlarına ulaşabilmek için Ermenileri Türk toplumundan koparmayı hedeflemişlerdir. Özellikle Avrupa'nın bazı büyük devletleri "ıslahat" adı altında bir yandan Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışırken, bir yandan da Ermenileri, Osmanlı yönetimine karşı teşkilatlandırmışlardır. Böylece ülke içinde ve dışında teşkilatlanan ve silahlanan Ermeni komiteleri ile Ermeni Kiliseleri'nin kışkırtıcı faaliyetleri sonucunda, Ermeni toplumu yavaş yavaş Türklerden uzaklaşmaya başlamıştır.

Daha kapsamlı bilgi için http://www.ermenisorunu.gen.tr/turkce/sorun/index.html

0
2012-10-17T19:24:57+03:00

İtilaf devletlerinin kışkırtmasına uğrayan ermeniler Osmanlınında güçsüz olduğunu ve yaralı olduğunu bilerek ayaklanmışlardır bu ayaklanma sonucu bir çok köyde katliamlar olmuştur ve ermeniler en sonunda göçe tabi tutulmuşlardır (iskam politikası diyede geçer)bu göç doğuya doğrudur  ve 4 yaklaşık 4 ay sürmüştr  göç sırasında çoğu ermeni yayılıcı hastalığa kapılıp ölmüştür bazen yolda çeteler filanda çıkmıştır karşılarına ve çeteler bu kervanları yağmalamıştır bundan sonra ise bir çok ermeniölmüştür bu olayın adı ermeni soykırımı olarak tarihe geçmiştir ve hala günümüzde konuşulmaktadır

0