Cevaplar

2013-04-09T18:02:53+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

 

1-  36 sayfa kitabın   4    ‘sı kaç sayfadır?  Yanıt: …………………………

                                  6

 

                                      

 

2-  4 düzine kalemin     3    ‘ü  kaç kalem eder?    Yanıt: ……………………….

                                      4

 

 

 

3- 280 km’lik yolun    3     ‘ü kaç km’dir?     Yanıt: ……………………………

                                    7

 

 

 

4-84 kgpirincin    5    ‘si kaç kg pirinçtir?      Yanıt: ………………………….

                               7

 

 

 

5-  40 elmanın     3    ‘ ü  ile,  45 elmanın    2    ‘sinin toplamı kaçtır?  Yanıt: …………………

                            8                                       9

 

 

 

 

6- 18 kgyağın    3    ‘ü satılmıştır. Geriye kaç kg yağ kalmıştır?      Yanıt: …………………..

                            9

 

 

 

 

7- Yaman, elindeki 120 sayfalık öykü kitabının    3    ‘ünü okumuştur. Yaman’ın okuyacağı kaç sayfası kalmıştır?                                                   4

 

 

 

 

 

8- Bir okulda toplam 215 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin    3    ‘ ü kız öğrenci olduğuna göre bu okulda kaç tane erkek öğrenci vardır?                                   5

 

 

 

 

 

1-       1   ‘i   10 tane olan limonun tamamı kaç limondur?         Yanıt: ………………………..

          6

 

 

 

2-       1   ‘i  15 molan kumaşın tamamı kaç m’dir?       Yanıt: ………………………

          7

 

 

 

3-       2   ‘si   12 olan sayının tamamı kaçtır?          Yanıt: ……………………………

          9

 

 

 

 

4-       1   ‘si 15 kmolan bir yolun yarısı kaç km’dir?       Yanıt: ……………………………

         12

 

 

 

 

5-       3   ‘ü  24 kgolan bir çuval pirinç kaç kg gelir?      Yanıt: ……………………………

          8

 

 

 

 

6-   Mevcudunun    1   ‘i   3o olan bir okulda kaç tane öğrenci vardır?  

                               8

 

 

 

 

7-       2   ‘si  16 litreolan bir fıçı sirkenin yarısı kaç litredir?       Yanıt: …………………

          3

 

 

 

 

 

8-       1   ‘i   42 olan sayı ile,   1   ‘i  12 olan sayının toplamı kaçtır? 

 

 

1- _1_ ü 4 tane olan şekerlerin tama-
3
mı kaç tanedir?

2- Ali’nin kalemlerinin _1_ ü 3 tanedir.
4
Kalemlerin tamamı kaç tanedir?

3- Bir çiftlikteki 30 tane hayvanın _1_ ü
3
keçi geri kalanlar koyundur. Koyunla-
rın sayısı kaçtır?

4- Bir bakkal 48 tane çikolatanın _1_ ünü
4
sattı. Geriye kaç tane çikolata kaldı?

5- Bir otobüsteki yolcuların _1_ ü çocuk
4
_2_ ü erkek , geri kalanlar kadındır.
4
Erkeklerin sayısı 18 olduğuna göre ,
otobüsteki yolcuların sayısı kaçtır?

6- _2_ ü 8 olan kalemlerin tamamı kaç
3
tanedir?

7- _2_ ü 12 tane olan yumurtaların
4
tamamı kaç tanedir?

8- _3_ ü 15 tane olan arabaların
4
tamamı kaç tanedir?

9- _3_ i 21 tane olan ekmeklerin
5
tamamı kaç tanedir?

10- _4_ sı 16 tane olan çiçeklerin
6
tamamı kaç tanedir?

11- _1_ si 10 tane olan kitapların
2
tamamı kaç tanedir?

12- Bir kümesteki tavukların __2__ ü
3
6 tanedir. Tamamı kaç tanedir?

13- Bir bakkal 70 tane ekmeğin __3__
5
ünü sattı. Geriye kaç tane ekmek
kaldı?

14- Olcay’ın yaşının __1__ ü 3 tür.
3
4 yıl sonra Olcay’ın yaşı kaç olur?

15- Zeynep 72 sayfalık hikayenin __4__
6
sını okudu. Geriye kaç sayfa kaldı?

16- Sınıfımızdaki öğrencilerin __2__ ü
3
erkektir. Sınıf mevcudu 36 olduğuna
göre kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

17- 16 sayısının __1__ i kaçtır?
4

18- __2__ si 12 olan sayının __1__ i
3 2
kaçtır?


19- __1__ i 8 olan sayının 15 eksiği
5
kaçtır?

20- 52 sayısının __1__ inin 3 eksiği
4
kaçtır?

 

 

 

5 4 5