Cevaplar

2012-10-17T19:27:02+03:00

yardımlaşma dayanışma ilteişim ve herşey 

0
2012-10-17T19:27:39+03:00Sosyal Bilgiler dersinin amacı bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır. 


GENEL AMAÇLAR

1. Çevresini, yurdunu ve dünyayı tanır.

2. Yakın çevresinin ekonomik değerlerini ve ulusal kaynakları tanır.

3. Çevresinin ve yurdunun yönetim örgütlerini bilir.

4. Aile, okul ve toplum yaşamının dayandığı temel ilkeleri bilir.

5. Günlük yaşamında haritadan yararlanma yollarını kavrar.

6. Türklerin geniş bir alana dağılmış büyük bir ulus olduğunu kavrar.

7. Çevreyi koruma ve iyileştirme bilinci kazanır.

8. Ulusuna, bayrağına, askerine, ordusuna ve insanlığa sevgi, saygı duygularını geliştirir.

9. Sorumluluk alma, yardımlaşma ve beraber çalışmayı alışkanlık hâline getirir.

10. Ailesine, ulusuna, vatanına, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, özverili, iyi vatandaş

olarak yetişir.

11. Toplumdaki bireylerle sosyal ilişkiler kurar.

ÖZEL AMAÇLAR
1. Ailenin görevlerini bilir.

2. Ailede demokratik yaşamın gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri bilir.

3. Okulun kazandırdıklarının farkında olur.

4. Okulda demokratik yaşamın gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri bilir.

5. Toplum içinde bir arada yaşamanın önemini bilir.

6. Toplum yaşamını düzenleyen kuralları tanır.

7. Toplum yaşamını düzenleyen kuralların önemini bilir.

8. Toplumda demokratik yaşamın gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri bilir.

9. Türk toplumunda ailenin önemini kavrar.

10. Aile bireyleri arasındaki dayanışmanın önemini kavrar.

11. Dayanışmanın toplum yaşamındaki önemini kavrar.

12. Türk kadınının toplumdaki yerini fark eder.

13. Atatürk’ün öğretmenlere önem verdiğini fark eder.

14. Cumhuriyetten önceki olay ve olguları bilir.

15. Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini bilir.

16. Cumhuriyetin getirdiği yenilikleri açıklar.

17. Atatürk’ün yaşamıyla ilgili olaylar ve olguları kavrar.

18. Atatürk’ün son günleri ile ilgili olaylar ve olguları bilir.

19. Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini tanımaya ilgi duyar.

20. Atatürk ile ilgili anıları dinlemekten zevk alır.

21. Ulus kavramının anlamını bilir.

22. Vatan kavramının anlamını bilir.

23. Türk ulusunun özelliklerini bilir.

24. Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörülü olmanın gereğini kavrar.

25. Haritayı tanır.

26. Harita çeşitlerini bilir.

27. Haritaları çeşitlerine göre ayırt eder.

28. Haritanın yönlerini bilir.

29. Haritalarda bazı özel renk ve işaretler kullanıldığını bilir.

30. Haritadan yararlanma yollarını bilir.

31. Atlası tanır.

32. Köyün özelliklerini bilir.

33. Köyün yönetimini bilir.

34. Bulunduğu ilçeyi tanır.

35. Bulunduğu ilçenin yerini ayırt eder.

36. Bulunduğu ilçenin özelliklerini bilir.

37. İlçenin yönetimini bilir.

38. Bulunduğu ili tanır.

39. Bulunduğu ilin yerini ayırt eder.

40. Bulunduğu ilin özelliklerini bilir.

41. İlin yönetimini bilir.

42. Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini tanır.

43. Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini ayırt eder.

44. Yurdumuzun coğrafî bölgelerini tanır.

45. Yurdumuzdaki coğrafî bölgelerin yerini ayırt eder.

46. Yurdumuzun doğal durumunu tanır.

47. Yurdumuzun doğal durumunu kavrar.

48. Yurdumuzun ekonomik yaşamını oluşturan alanları tanır.

49. Yurdumuzun ekonomik yaşamını oluşturan alanların önemini kavrar.

50. Yurdumuzdaki başlıca sosyal yardım kurumlarını tanır.

51. Yurdumuzdaki başlıca sosyal yardım kurumlarının görevlerini açıklar.

52. Türkiye Büyük Millet Meclisini bilir.

53. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini bilir.

54. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olguları bilir.

55. Cumhurbaşkanının görevlerini bilir.

56. Bakanlar Kurulunu bilir.

57. Bakanlar Kurulunun görevlerini bilir.

58. Doğal çevreyi bilir. 

1 5 1