Cevaplar

2012-10-17T19:36:18+03:00

Dilde sadeleştirme ve özleştirme hareketinin savunucularındandır. Türkçe'deki yabancı kelimeleri kullanmamış dille düşünce arasında dolaysız bir ilişki olduğunu somut düşünme geleneğinin doğabilmesi için kavramların saydam hangi kökten geldiklerinin anlaşılır olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu yol da Ataç'a göre Latince Grekçe Farsça Arapça gibi yabancı dillerin eğitimini zorunlu kılmak başarılamayacağına göre bunlardan alınan kelimelerin Türkçe'leştirilmesinden geçer.


Türk edebiyatında izlenimci eleştirinin ilk örneklerini verdi. Akşam'da tiyatro eleştirmenliği Hakimiyeti Milliye Ulus Milliyet Tan Posta Cumhuriyet Son Havadis Dünya gazetelerinde eleştiri yazıları çıktı. Denemeleri Türk Dili Varlık Yedigün Ülkü Seçilmiş Hikayeler dergilerindedir.
 

Motif kelimesinin anlamları (sayfa14)
 
1 . Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri:

"Halı motifi. Danteldeki motifler."

2 . edebiyat Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öge.
 

3 . müzik Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim:
 
"Melodi motifi."-

0
2012-10-17T19:37:14+03:00

sanelerde motif

Efsanelerde genellikle bir ya da iki motif kullanılır.

Klasik olarak “taş kesilme motifi” vardır efsanelerde. Bu motif görecelidir. Yani kahramanımızın durumu bu motifi ödül ya da ceza yapar. Örneğin “Tanrım beni taş eyle de kurtulayım!” isteğinden sonraki taş kesilme durumu ödül, babaya el kaldıran çocuğun elinin taş kesilmesi bir 

Masallarda motifler mitolojik, toplumun günlük hayatı ile ilgili ayrıca büyülerle eserlerde kullanılmışlardır. Bunlara örnek vermemiz gerekirse; kız isteme, evlenme, düğün, cadılar, devler benzeri motifler kullanılmıştır.mekibelerde

 

Öncelikle menkıbenin tanımına değinirse daha açıklayıcı oluruz: Merkezinde yüce bir kişiliğin bulunduğu ve de çevresinde ona hayranlık duyan insanların bulunduğu eserlerdir. Menkıbelerde keramet motifleri yoğundur.

0