Cevaplar

2012-10-17T19:42:57+03:00

Daha çok 19. yüzyıl başı romantiklerinin oluşturduğu  Doğu mitosunun geçirdiği evrimi araştırdığı Efendilik, Şarkiyatçılık ve Kölelik adlı kitabıyla tanınan, Türk romanının kaynağındaki bazı boşluklara dikkati çektiği Babalar ve Oğullar yapıtıyla yepyeni bir kavramsal çerçeve çizen, Don Kişot’tan Bugüne Roman adlı kitabıyla roman tarihine farklı bir perspektiften bakmamızı sağlayan ve yetiştirdiği öğrencilerle Türkiye’deki eleştiri geleneğinde yepyeni bir damarın belirginleşmesine katkıda bulunan Prof. Dr. Jale Parla, yeni kitabı Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım’da kahramanları yazar ve şairler olan romanlara odaklanıyor. Parla, kitabında ağırlı olarak Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Bilge Karasu, Latife Tekin, Sevim Burak, Hasan Ali Toptaş ve Orhan Pamuk’un romanlarındaki değişimin değil, genel bir başkalaşımın izini sürüyor. Egemen değerleri tersyüz eden, bu değerleri oluşturan siyasi ve ideolojik yapıları irdeleyip yadsıyan, ama aynı zamanda estetik alanın sınırlarını zorlayan kahramanlar üzerinden yepyeni bir eleştiri penceresi açıyor. Parla ile hem yeni kitabını hem de Türkiye’de eleştirinin bugününü konuştuk.

1 1 1