Cevaplar

2012-10-17T20:56:04+03:00

Atatürk Dönemi Türk Diş Politikasının Temel İlkeleri
Milli Mücadele döneminin dış politikadaki temel hedefi, yeni Türk Devletini
milletlerarası alanda tanıtmak olmuştur ki; bu, bir anlamda Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde de dış politikanın esaslarını oluşturmuştur.
Türkiye’nin modern anlamda bir milli devlet olarak uluslararası alanda
meşruiyet kazanması Lozan Konferansı ile gerçekleşmiştir.

1 5 1