Aşağıdaki cümleleri noktalı yerlere yerleştiriniz.

beşeri coğorafya,canlı,çevre,litosfer,jeomorfoloji,klimatoloji,insan,su,hidrosfer,hidrografya,taş,biyosfer,toprak,akarsular

1-............ yeryüzü şekillerinin oluşumları,dağılışları ve sınıflandırılması ile ilgilenir.

2-Coğorafya .............. ile ................ arasındaki karşılıklı etkileşimleri inceleyen bilimdir.

3-Hava,................ , ............ , ................ ve ................. Dünyayı oluşturan ana soğal unsurlardır.

4-Atmosfer, .................... ,.................. ve ........ doğayı oluşturan ortamlardır.

5-Coğorafyanın bir dalı olan ........... iklimle ilgili konuları inceler.

Bilenler yapsın.Diğerleri şikayet edilir.Doğru cevaplayan en iyi cevap olarak seçilir ve teşekkür edilir..:]]

1

Cevaplar

2012-10-17T20:08:27+03:00

1.cografya

2.canlı ile çevre

3.insan su

5 klimotoloji

1 5 1