Cevaplar

2012-10-17T20:13:11+03:00

özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Bu özelliklerden bazılarını, canlıların yapısı, işlevi gelişmesi, hareketi, metabolizması, çoğalması, diğer canlılarla ve inorganik ortamla ilişkisi şeklinde sıralayabiliriz. Biyolojiyle ilgilenen bilim adamları bu özelliklerden faydalanarak insanlığı çeşitli  tehlikelerden korunma, canlıların besin ve iş gücünden faydalanılmasını amaçlamışlardır. Ayrıca, çeşitli canlıların bulundukları ortamla uyumluluk gösteren, yüzme, dalma, uçma, koşma ve tırmanma özellikleri incelenerek mühendislik çalışmaları yapmaktadır. 
Kısaca biyoloji; canlılar aleminden insanlığa faydalı bilgiler çıkaran bilim dalıdır.

0
2012-10-17T20:13:36+03:00
1. Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, dirim bilimi  Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/x-sozluk/421269-biyoloji-biyoloji-nedir-biyoloji-hakkinda.html#ixzz29ZrZiHGp

0