Cevaplar

2012-10-17T20:20:35+03:00

4x-12=ax-a+bx+b olduğunda 4=a+b -12=-a+b taraf tarafa toplarsak -8=2b b=-4 çıkar byi denklemde yerine yazarsak a=8 olur a.b=(-4).8=-32 olur

0
2012-10-17T20:21:33+03:00

4x-12=ax-a+bx+b      

ax+bx=4x ise     a+b=4tür.

-a+b = -12 ise 

Taraf tarafa toplayıp a=8 b= -4 bulabiliriz.

a.b= -4.8= -32

1 1 1