Cevaplar

2016-12-04T20:32:37+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
⇒ ★ Veziri azamlık
    ★ Defterdarlık ve
    ★ Kazaskerlik makamları kuruldu ve Divan Teşkilatı geliştirildi.
⇒ Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Bu uygulama ile Balkanlarda fethedilen topraklarının yönetiminin kolaylaştırılması amaçlandırıldı.
⇒ Tımar Sistemi uygulanmaya başlandı.
⇒ Yeniçeri Ocağı kuruldu ve bu ordunun ihtiyacı savaş esirlerinden(Pençik Sistemi) sağlandı.
⇒ ''Ülke Hanedanın ortak malıdır'' anlayışı terk edilmiştir. Ülke toprakları ''Padişah ve oğullarının ortak malıdır'' anlayışı ile merkezi otorite güçlendirilmeye çalışıldı.
⇒ Maliye Teşkilatı kuruldu ^-^
2 5 2