Cevaplar

2012-10-17T20:51:27+03:00

1. Zekât nedir?
Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen
zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen
kişilere verilmesi demektir.
Malî ibadetlerden biri olan zekât, İslâm'ın beş temel esasından olup, hicretin
ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın,
zekâtı verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar
için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe,
9/103) buyrulmaktadır.
2. Zekât kimlere farzdır?
Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için Müslüman, hür, akıllı, buluğ çağına erişmiş olması; borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da
hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olması gerekir.

1 2 1
2012-10-17T20:51:54+03:00

müslümanlar zekat verir kurban bayramında koyun inek kesilir ya et yada bir günlük yigecegini vermeye zekat denir 

2 1 2