Cevaplar

2012-10-17T21:04:24+03:00

W1 = genleşmeden sonra gaz moleküllerinin tümünün V hacmi içinde bulunma olasılığı

W2 = genleşmeden sonra gaz moleküllerinin hacmi içinde homojen dağılma olasılığı 

N sayıdaki gaz molekülünün V0 hacminde homojen dağılma olasılığı ;

W2/W1 = (V0/ V)N bu denklemde her iki tarafın doğal logaritması alınır ve R ile çarpılırsa

R ln (W2/W1) = R ln (V0/ V)N
R ln (W2/W1) = N R ln (V0/ V) N ile kısaltılırsa
R/N ln (W2/W1) = R ln (V0/V) elde edilir. 

Denklemin sağ tarafı DS'e eşittir.

R/N = k (Boltzmann değişmezi) olarak ifade edilir. Bu durumda 
DS = k ln (W2/W1) veya S = k ln W

Boltzmann değişmezinin değeri k=1,3807.10-23J/K Ôdir. BUNUN GİBİ 

0