Cevaplar

2012-10-17T21:06:32+03:00

ANLATIM          
 
Evren ne demektir?
 
Evren denilince; yer, gök, gezegenler, ay, güneş, yıldızlar dâhil canlı-cansız bütün yaratıkların oluşturduğu varlıklar âlemi akla gelir.
Evrendeki her şey Allah tarafından belirli bir ölçüye göre yaratılmıştır
 
Allah, evrende var olan her şeyi belli bir ölçü (Furkan suresi, ayet 2) ve düzene göre yaratmış, onların yaratılışını birtakım amaç ve hikmetlere dayandırmıştır. O, boş ve yersiz hiçbir şey yaratmamıştır.(Hicr suresi, 85)
 
VARLIKLAR ÂLEMİ
 
GÖRÜNEN
     
 
     
 
GÖRÜNMEYEN
 
UZAY
     
 
HAYVAN
     
 
BİTKİ
     
 
İNSAN

2 3 2
En İyi Cevap!
2012-10-17T21:06:48+03:00

Evrene baktığımızda canlı ve cansız olmak üzere değişik varlık türlerinin olduğunu görürüz. Bunlar; insanlar, hayvanlar, bitkiler, taşlar, dağlar, denizler, dünya, ay, güneş, yıldızlar ve gezegenlerdir. Sonsuz kâinatta yer alan varlık türleri sadece bunlarla sınırlı olmayıp, bu varlık türlerinin dışında bir de gözle görülmeyen ancak tahayyül edilebilen ve var olduklarına inanılan varlıklar da bulunmaktadır. Melek, cin, ruh gibi.


2 5 2