Cevaplar

2012-10-19T20:59:51+03:00

GÖVDE KEMİKLERİ ;

A)OMURGA KEMİKLERİ ( COLUMNA VERTEBRALİS) ;
İskelet eksenini yapan , gövdenin arka ve ortasında bulunan ve omurların üst üste gelmesiyle oluşan kemik sütununa omurga denir Her omurun birleşmesiyle oluşan boşluğa “canalis vertablaris” denir

-Boyun bölgesinde (servical) ; 7 omur
-Göğüs bölgesinde (thoricia) ; 12 omur
-Bel bölgesinde (vertebra lumbales) ; 5 omur
-Sağrı bölgesinde (sacrum) ; 5 omur
-Kuyruk sokumu bölgesinde ( cocciyx) ; 4 -5 omur
Omurun yapısı ; 1 omur hariç (atlas omuru) bütün omurların bir gövdesi ve birde kemeri vardır


BÖLGELERE GÖRE OMURLARIN BAZI ÖZELLİKLERİ ;

1)Boyun Omurları ; Birincisine atlas, ikincisinden sonrasına oksis (axis) denir(7 tane)
2)Göğüs omurları ; Gövdenin yan yüzeyinde kaburga başlıklarıyla eklem yapan yüzleri bulunur Sınırlı hareket ederler (12 tane)
3)Bel omurları ; Diğer omurlara göre daha büyüktürler En hareketli omurdurlar (5 tane)
4)Kuyruk sokumu omurları ; 5 omur birbirine yapışarak üçgen şeklinde bir tek omur oluştururlar Bu omurlar 15-25 yaşında birbirine yapışırlar


A)GÖĞÜS KAFESİ KEMİKLERİ (OSTHORİCİA); Göğüs boşluğunu ; önde göğüs tahtası kemiğini (sternum) , arkada göğüs omurları ve geri kalan kısımda 12 çift kaburga (costae) çevreler
·Sternum ; Göğüs kafesinin ön tarafında bulunan yassı bir kemiktir
·Costae ; Önde göğüs tahtası kemiğine, arkada yarım daire çizerek omurgaya bağlanan ince uzun kemiklerdir

ÜST YAN KEMİKLERİ (OS EXTREMİTALİS SUPERİOR) ; Üst yan deyince , vücudun her iki üst yanında bulunan omuz , kol , ön kol ve el kemikleri akla gelir Üst yanlarda 64 tane kemik vardır

a)Omuz Kavşağı kemikleri ; Omuz iskeletini köprücük kemiği ile kürek kemiğinden oluşur
oKöprücük kemiği (clavicula) ; Yatık bir S harfi şeklindedir
oKürek kemiği (scapula) ; yassı bir kemiktir
b)Kol kemiği (humerus – osbrachii) ; Uzun bir kemiktir
c)Ön kol kemikleri (osantebrachii) ; Dış yanda döner kemik (radius) , iç yanda ise dirsek kemiği (ulna) bulunur
oDöner Kemik (radius) ; uzun kemiklerdendir
oDirsek kemiği ( ulna ) ; Uzun kemiklerden
d)El kemikleri (os manus) ; 27 tanedir
-El bileği kemikleri ( os carpi) ; İki sıra ile dizilmiş 8 tane kemik bulunur
Birinci sıradakiler;
·Sandal kemik (os naviculare manus)
·Ay kemik (os lunetum)
·Piramit kemik (os triquetrum)
·Nohut kemik ( os psiforme)
İkinci sıradakiler ;
·Trapez kemik ( os multangulum majus)
·Trapezoit kemik ( os maltangulum minus)
·Başlı kemik ( os capitatum)
·Çengel kemik ( os hamatum)
-El parmak kemikleri ; Beş parmakta 14 kemik bulunur Baş parmakta 2 diğer parmaklarda ise 3’er tane kemik bulunur El parmağı kemiklerine dizi kemikleri yada falankslar denir

2 3 2