Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T22:25:33+03:00

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeyh_Bedreddin bu sayfada bulabilirsin

0
2012-10-17T22:26:18+03:00

13. yüzyıl Anadolu coğrafyası; toplumsal alt-üst oluşlar, devrim ve karşı devrimler, yeni sınıf dinamiklerinin oluşması ve siyasal mücadelelere dahil olması, halklar arası kaynaşma ve karışmalar, buna paralel olarak dinler, mezhepler ve tarikatlar biçiminde yeni ayrışma ve/veya bütünleşmeler, yine bu siyasal-sınıfsal-toplumsal gelişmelerin birer sonucu olarak yıkılan devletler/ beylikler, ilerleyen ve gerileyen devletler vb. biçimlerde sunduğu zengin panorama ile ilgi çekici tarihsel bir dönemi ifade etmektedir.
Anadolu’nun temel üretici gücü, köylü sınıfıdır. Feodalizmin gelişme düzeyine bağlı olarak ürün, rant biçiminde artık ürüne el koyan sömürü düzeni işlemektedir. Bunun yanı sıra emek rant-angarya kalıntıları da devam etmekte, henüz o düzeye ulaşmamış olsa da para rant sistemi uç vermiş, gelişmektedir. Toprak mülkiyeti, Bizans egemenliğinin sürdüğü bölgelerde imparator-saray tekelindedir. Batı Roma imparatorluğundan farklı olarak Doğu Roma-Bizans imparatorluğu, feodallerin iktidar üzerinden baskı kuracak güce erişmelerini engellemek için özel toprak mülkiyetini yasaklamış, böylece Bizans, kuruluşu itibariyle merkezi feodal devlet niteliğini korumuştur.
Büyük Selçuklu Devletinin Anadolu’ya uzanan kolu olarak kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, Bizans toprak mülkiyeti sistemini esas itibariyle değiştirmeksizin devraldı. Selçuklu’daki ikta, Arap İslam hukukundaki katı’a ve Bizans sistemindeki pronia ile uyum sağlıyor, böylece feodal derebeyler sınıfının gelişmesi geriye atılıyordu.*

1 1 1