Cevaplar

2012-10-17T22:37:51+03:00

1 Merkezi Sinir Sistemi
Sinir sisteminin yönetici ve denetleyici kısmıdır Kafatası ve omurga içindeki sinirsel organlardan oluşur

a Beyin: Kafatası içerisindeki en büyük sinirsel organdır Yüzeyi girintili çıkıntılı olup iki yarım küreden oluşur Beyinle kafatası arasında bulunan 3 katlı zar beyni sarsıntılardan ve darbelerden korur Yapısında milyarlarca sinir hücresi ağ şeklinde bulunur Beyin yardımıyla insan vücudunda;
– Duyu organlarından gelen uyarılar değerlendirilir
– Problem ve olaylar düşünülür, çözülür
– Öğrenme faaliyeti ve hafıza olgusu sağlanır
– Acıkma, susama, uyku, uyanıklık düzenlenir
– Kan basıncı ve vücut sıcaklığı düzenlenir
– Hormonların salgılanma zamanı belirlenir

b Beyincik : Yapısı beyne benzer ve küçüktür İki yarım küreden oluşur Kafatasının arka alt tarafında bulunur Beyin, iç kulak ve iskelet kaslarıyla bağlantılıdır Beyincik yardımıyla insan vücudunda;
– Kol ve bacaklardaki kasların birbiriyle uyumlu çalışması sağlanır
– Kol ve bacaklardaki kasların çalışma derecesi düzenlenir
– Aktif hareketin dengeli olması sağlanır

c Omurilik soğanı : Yüzeyi düz olup soğana benzer bir şekle sahiptir Boynun üst kısmında bulunur İstem dışı çalışan iç organları yönetir
Omurilik soğanı yardımıyla insan vücudunda;
– Solunum sisteminin çalışması düzenlenir
– Dolaşım sisteminin çalışması düzenlenir
– Boşaltım sisteminin çalışması düzenlenir
– Sindirim sisteminin çalışması düzenlenir

d Omurilik : Sırtdaki omurga içerisinde bulunur Yüzeyi düz olup sinir kordonunundan oluşur Kafatası organları ile vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar
Omurilik yardımıyla insan vücudunda;
– Beyinle organlar arasında bilgi iletimi sağlanır
– Refkles davranışlarının oluşması düzenlenir

Refleks : Vücuda yapılan ani ve güçlü etkilere karşı vücudun aynı şekilde tepki göstermesidir İstemsiz olarak yapılırVücudu koruyucu özelliğe sahiptir Kazanılma şekline göre 2 çeşidi bulunur
• Doğuştan kazanılan (kalıtsal) refleks : Genlerle ilgili olup nesilden nesile aktarılır Her insanda aynı şekilde bulunur
– Doğan çocuğun emme hareketi
– İğne batan parmağın çekilmesi
– Gürültülü sesten ürkme
– Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi
• Sonradan kazanılan (şartlı) refleks : Doğumdan sonra deneyimlerle ve öğrenme sonucu kazanılır Nesilden nesile aktarılmaz
– Limon görünce ağzının sulanması
– Örgü örme, dans etme, yüzme davranışları
– Bisiklet ve araba sürme davranışları

2 Çevresel Sinir Sistemi
Vücudu ağaç kökü şeklinde saran sinir liflerinden oluşur Merkezi sinir sistemi ve vücut organları arasındaki sinirsel iletimi sağlar

Sinirlerin Yapı ve Özellikleri
Sinir dokusunu oluşturun hücrelere nöron denir Milyarlarca nöron insan vücudunu ağ gibi sararak yönetimi sağlarlarNöronlar görevleri için aşırı farklılaşmış olup bölünme yetenekleri yoktur Çalışmaları sırasında bol miktarda enerji harcarlar Nöronların şekilleri benzer olup 3 kısımdan oluşurlar
Dendrit : Kısa ve çok sayıda olan uzantılardır Çevreden aldıkları uyarıları aksona taşırlar
Akson : Uzun ve bir tanedir Dendritten aldığı uyarıları hedefi olan organa doğru taşır
Gövde : Nöronun çekirdek ve organellerinin bulunduğu sitoplazma kısmıdır Hücredeki hayatsal olayları gerçekleştirir
Miyelin kılıf : Bazı nöronlarda, aksonların çevresiyle yalıtımını sağlayarak uyartıların daha hızlı taşınmasını sağlar
Uyarı : Nöronları etkileyen çevresel değişmelerdir
Uyartı (İmpuls) : Uyarılar etkisiyle nöronlarda oluşan elektiriksel ve kimyasal değişmelerdir İnsan vücudunda görev ve taşınan bilginin farklılığına göre 3 çeşit sinir hücresi kullanılır
• Duyu nöronu : Uyarıları duyu organlarından merkezi sinir sistemine taşır
• Motor nöron : Merkezi sinir sisteminden organlara doğru emir taşır
• Ara nöron : Merkezi sinir sistemini oluşturur
Uyarı ve emirler sinirler üzerinde uyartılar şeklinde taşınırlar Taşınma hızları sabit olup oluşma miktarları değişebilirUyartılar nöronlar üzerinde iyonlar yardımıyla elektriksel; Nöronlar arasında hormonlar yardımıyla kimyasal olarak taşınır
Nöronlar birbirine bağlandığı bölgelere sinaps denir Sinapslar bir nöronun aksonuyla diğerinin dendriti arasında kurulur
Uyartılar sinapslar üzerinde salgılanan özel hormonlarla taşınır Böylece uyartının hangi yolu takip ederek hangi organa ulaşacağı belirlenir

1 5 1
2012-10-17T22:38:41+03:00

1.   Beyin: Kafatası kemiklerine yapışmış kalın dayanıklı bir zarla çevrilidir. Beyin iki yarım küreden oluşmuştur. Öğrenilebilir ve istemli davranışların yönetim merkezidir. Duyu organlarının idare merkezi de beyindedir. İşitme, koku alma, görme tat alma, konuşma, yazma, zeka, hafıza, sevinme, üzülme vb. olaylar beyin tarafından idare edilir.
2.   Beyincik: kulaktaki yarım daire kanallrı ile birlikte vücuttaki dengeli kas faaliyetlerini sağlar. Beyinciğin çıkarılması kas hareketlerinde düzensizliğe yol açar. 
3.   Omurilik soğanı: solunum, sindirim, dolaşım, boşaltım olaylarını düzenler. Solunum, yutkunma, hapşırma, öksürme, kusma, damarların büzülmesi ve gevşemesi gibi istek dışı olayları yönetir. Beyin ile omurilik arasında mesajların taşınmasında görevlidir.
4.   Omurilik: omurga adı verilen yapının içerisinde yer alır. Düşünülmeden yapılan hareketlerin merkezidir. Bu hareketlere refleks denir. Çevreden gelen sinirlerin beyne, beynimizden gelen sinirlerin de ilgili yerlere gitmesi omurilikten geçerek olur. Refleks alıcıların uyarılması ile kas ve bez gibi yapılarda meydana getirilen istek dışı davranışlara denir. Örnek: Haberimiz olmadan elimizi sıcak bir cisme değdiğimizde aniden çekmemiz, diz kapağımıza çekiç ile vurulduğunda ani kasılma ile ayağımızın kalkması, beyni çıkarılmış kurbağanın bacağının yukarı kısmına asit döküldüğünde hayvanın ayağı ile asidi silmeye çalışması reflekse örnektir.

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ
1.   Otonom sinir sistemi: Vücutta kalp, kan damarı, düz kaslar ve bezlerin aktivitelerini kontrol eder ve  istemsiz hareketlerin kontrolünü sağlar.
2.   Somatik sinir sistemi: isteğimizle çalışan organları (iskelet, kas) idare eder.

1 1 1