Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-04-11T20:16:44+03:00

Yeşilay’ın sembolü, karşıdan bakıldığında iki ucu sağa bakan yeşil bir hilâldir. Yeşilay sembolündeki hilâl, Milli kimliğimizi ve Devletimizin bağımsızlığını temsil eden Türk Bayrağı’ndan alınmıştır. Hilâldeki yeşil renk, huzur ve mutluluğu temsil etmektedir. 

Yeşilay Nedir? 
Yeşilay, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkımızın ve bilhassa gençlerimizin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren, bu sebeple de “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir kurumdur. Kamuya Yararlı Cemiyetler, çalışmaları memleket çapında faydalı olan, ülke ve toplum menfaatine hizmet eden cemiyetlerdir. Yeşilay, 19 Eylül 1934 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından aynı tarih ve 2-1288 sayılı alınan karar ile kamuya yararlı cemiyetler arasına alınmıştır. Aynı zamanda Yeşilay, gönüllü (amatör) bir halk kuruluşu ve genel yapısı ile bir dokümantasyon ve arşiv merkezidir. Dokümantasyon; kendi konularında belge, bilgi ve haber toplama ve değerlendirme işlemleridir. Arşiv ise; bu belge ve haberlerin değerlendirilmeleri ile birlikte tasnif edilerek saklandığı yer demektir. İşte bu işlemle elde edilen bilgileri, hazırladığı dokümanlarla (bülten, broşür, kitap, kaset, bildiri, afiş, yazılı başvuru, rapor vb. gibi) kamuya, ilgili makam ve kuruluşlara sunar. Bununla insanımıza ve yetkili özel ve resmî kuruluşlara gerekli olan önlemlerin alınması için uyarı ve önerilerde bulunur.


Yeşilay'ın Tarihi 
Birinci Dünya Savaşı sonunda, bütün yurdun işgal edilmiş olmasına rağmen, milletimizde istiklal ve mücadele azminin sönmediğini gören düşman; top ve tüfekle yenemediği Türk varlığını içten çökertmek için alkol ve uyuşturucu maddelere başvurmuştu. Limanlarımıza uğrayan düşman gemileri, beraberinde getirdiği yığın yığın içkileri indiriyor ve bunlar el altından halkımıza ve bilhassa yurt savunmasının en önemli unsuru olan gençlerimize ulaştırılıyordu. Kısa zamanda içki ve uyuşturucu madde alışkanlığı bir salgın halini almaya yüz tutmuştu. İşte bu faciayı görüp, işin önemini kavrayan vatansever aydınlar (Ord.Prof.Dr.Mazhar Osman Bey ve arkadaşları) Şeyh’ül-İslam Haydarizâde İbrahim Efendi’nin teşvik ve himayesinde halkı ve gençliği uyarmak ve bu yolda mücadele etmek için 5 Mart 1920 tarihinde merkezi İstanbul’da olmak üzere “Hilâl-i Ahdar” adıyla cemiyetin temellerini attılar. Daha sonraları, cemiyet ilkönce “Yeşil Hilal” ve sonra da “Yeşilay” isimlerini kullanmıştır. Cemiyetin şimdiki yasal adı ise “Türkiye Yeşilay Cemiyeti” dir.

Yeşilay'ın Amacı 
Yeşilay'ın amacı; Yurdumuzda ahlâki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde, alkollü içki, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını, özel sektör ve devlet organları ile de iş ve gönül birliği yaparak, en az miktara indirmektir.2 5 2
2013-04-11T20:18:10+03:00

5 mart 1920 de


Yeşilay'ın Amacı 
Yeşilay'ın amacı; Yurdumuzda ahlâki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde, alkollü içki, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını, özel sektör ve devlet organları ile de iş ve gönül birliği yaparak, en az miktara indirmektir.

Yeşilay'ın Eski Başkanları 

S. No Adı / Soyadı / Başlayış Tarihi / Bitiş Tarihi

1 - Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman UZMAN (05.03.1920 Ocak 1945)

2 - Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim GÖKAY (Ocak 1945 22.01.1950)

3 - Av. Celal Feyyaz GÜRSEL (26.01.1950 17.05.1952)

4 - Dr. Şükrü Hazım TİNER (17.05.1952 17.09.1955)

5 - Safiye ELBİ (17.09.1955 26.05.1956)

6 - Dr. Şükrü Hazım TİNER (26.05.1956 25.01.1960)

7 - Vecihi DİVİTÇİ (25.01.1960 Kasım 1960)

8 - Aytekin OZAN (Ağustos 1961 Aralık 1961)

9 - Fahreddin ZAİM (Aralık 1961 Ocak 1962)

10 - Aytekin OZAN (Nisan 1962 Kasım 1962)

11 - Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN (Kasım 1962 17.03.1963)

12 - Av. Yusuf Ziya İNAN (17.03.1963 27.09.1964)

13 - Prof. Dr. Ayhan SONGAR (04.10.1964 12.02.1968)

14 - Av. Kemaleddin NOMER (12.02.1968 29.11.1969)

15 - Selahaddin KAPTANAĞASI (29.11.1969 27.03.2004)

16 - Av. Mustafa Necati ÖZFATURA (27.03.2004 13.10.2010)

17 - Av. Muharrem BALCI (13.10.2010 - 01.11.2012)

18- Prof. Dr. İhsan Karaman (01.11.2012-....)


1 5 1