Cevaplar

2012-10-17T23:41:03+03:00

Koşuk Örneği:

Kızıl sarığ arkaşıp
Yipkin yaşıl yüzkeşip
Bier bier kerü yürkeşip
Yalnguk anı tanglaşur


Alın töpü yaşardı
Unıt otın yaşurdı
Kölnin suvın küşerdi
Sığır buka möngreşür

Kulan tükel kamıttı
Akar sukak yumuttı
Yaylag tapa emitti
Tizig turup sekrişür

Günümüz Türkçesiyle:

Kızıl ve sarı ardı ardına yerden bitiyor
Mor ile yeşil yüz yüze geliyor
Ve birbirlerine sarılıyorlar
İnsan bu renk cümbüşünü görünce hayretler içinde kalıyor.

Yamaçlar ve tepeler yeşerdi
Kuru otları gizleyip
Göllerin suyunu taşıdılar
Sığırlar ve boğalar sevinçlerinden böğrüşüyorlar

Bahar yaban atlarını iyice coşturdu
Dağ keçilerini ve geyikleri bir araya getirdi.
Bunlar otlamak için yaylalara yöneldiler
Sıra sıra dizilip hoplayıp zıplıyorlar

Kaşgarlı Mahmut / Divan- Lügat-it Türk
KOŞUK TAHLİLİ

Şiir ve Zihniyet: Koşuk İslamiyet'ten önce Türklerde, sığır törenlerinde, şölenlerde, totemin kurban edildiği ziyafetlerde, zaferle biten savaşlardan sonra halkı heyecanlandırmak için okunan şiirlerdir. Zamanla aşk, yiğitlik ve tabiat güzelliklerini konu alan şiirler için de kullanılmıştır. Bu metinden de baharın gelişi, bitkilerin canlanması, buna bağlı olarak hayvanların otlakla¬rına çıkması dile getirilmiştir. Tarım, hayvancılık ve doğayla iç içe yaşıyor olmaları o dönem halkının yaşam tarzı hakkında bilgi veren örneklerdir.

Şiirde Ahenk: Şiirde ahenk; ritim, hece ölçüsü, kafiye ve redifle sağlanmıştır. 7'li hece ölçüsü ve yarım kafiyenin kullanılması Sözlü Dönem Türk edebiyatının ge¬nel özelliğidir. Dörtlüklerde"- ş" sesi yarım uyak,"- ip" eki redif oluşturmuştur.  

bu var biraz uzun ama .) koly gelsin.

0