Cevaplar

2012-10-17T23:44:58+03:00

Noktalı Virgül ;

a. Her biri kendi içinde bağımsız olmasına karşın, anlam bakımından birbirine sıkıca bağlı cümleleri ayırmak için kullanılır:Başlık, konu demek değildir; konunun anlamı genellikle başlığa göre daha geniştir.

b. Bir ögesi ortak olan iki cümle arasına konur:Bence bu, üç dört ayda bitecek bir dava değildir; üç dört yıl bile sürebilir.Gördüğünüz gibi burada özneleri (bu dava) ortak olan iki cümle noktalı virgülle birleştirilmiştir.

c. Bir cümlede, virgülle ayrılmış örnek kümeler varsa, bu kümeleri birbirindenayırmak için kullanılır: Dilimize girmiş yabancı sözcükler de Türkçenin ünlü uyumu kuralına uyar; renk,rengi, renge; ilaç, ilacı, ilaca; kitap, kitabı, kitaba vb.

d. Birbirine ama, fakat, ancak, yalnız, lâkin, oysa, hâlbuki, ne var ki, bununla birlikte,bu nedenle, öyleyse, sonuç olarak, çünkü gibi bağlaçlarla bağlanan iki cümleden, birincisinden sonra konur:Her diplomalıya aydın diyemeyiz; ama yüksek öğrenim görmüş kimseler birer aydın adayıdırlar.

2 3 2
2012-10-17T23:45:08+03:00

parantez yada tırnak varsa kullanılır yoksa devam edelir ha bir de özel isim varsa büyük yazılır

2 3 2