Cevaplar

2012-10-17T23:47:38+03:00

gazete bilimsel öykü ise öznel bir metindir . 

0
2012-10-17T23:48:24+03:00

Gerçek ya da düş ürünü bir olayı aktaran kısa düz yazı şeklindeki anlatıdır. Kısa oluşu yalın bir olay örgüsüne sahip olması genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır.


Öyküde olayın geçtiği yer sınırlı anlatım özlü ve yoğundur. Karakterler belli bir olay içinde gösterilir. Bu karakterlerin de çoğu zaman sadece belli özellikleri yansıtılır. Konu tümüyle düş ürünü olabilir ya da son derece gerçekçidir. Genellikle ironik bir rastlantı yoluyla yaratılan özel bir an üzerindeki yoğunlaşma sürpriz sonlara olanak verir.Haber Kaynak Adresi: Öykü Nedir - Öykü ve Hikaye Arasındaki Farklar - Türk Edebiyatında Öykü http://www.ilketkinlik.com/anasayfa/yazigoster/Oyku-Nedir-Oyku-ve-Hikaye-Arasindaki-Farklar-Turk-Edebiyatinda-Oyku#ixzz29ajet3WH

0