1-Osmanlı kültür ve medeniyeti hangi kültür ve medeniyetlerden etkilenmiş olabilir?

2-Osmanlı devlet teşkilatı içinde yer alan kurum ve kuruluşların farklı zamanlarda ortaya çıkmış olmasının nedenleri neler olabilir?

3-Şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasının devlet yönetiminde sağlayacağı avantajlar neler olabilir?

4-Osman Bey'e göre yönetimde başarılı olabilmek için hangi konulara dikkat etmek gerekir?

5-Osmanlı devletinde zaman içerisinde yeni kurumların oluşturulmasının sebepleri neler olabilir?

6-Yeniçerilerin askerlikten başka bir işle uğraşmamalarının nedenleri neler olabilir?

7-Tımar sisteminin idari,askeri ve ekonomik açıdan sağladığı yararlar nelerdir?

8-Yeniçeri askerleri ile tımarlı sipahilerin özellikleri nelerdir?

9-Osmanlı toprak sisteminin sağladığı faydalar nelerdir?

10-Osmanlı devletinde birer esnaf örgütü olan loncaların günümüzdeki benzerleri nelerdir?

11-Osanlı deletinin ticarete verdiği önemin sebepleri nelerdir?

1

Cevaplar

2015-07-18T20:49:49+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
1). osmanlı medeniyeti, selçuklu ve bizans medeniyetleriyle çok daha anadolu'da yaşamış eksi uygarlıklardan etkilenmiş olabilir.

2). o anki padişahın yönetim stratejisi bir sebep olabilir. örneğin kanuni sultan süleyman denizlerde de hakimiyete öenm vermiş ve bu konuda donanmayı yeniden şekillndirip başına barbaros hayrettin paşa gibi işi bilen kişiyi kaptanı derya olarak atamıştır.

3). şehzadeler, sancakları yöneterek en başta devleti, devletin idari yapısını öğrenmektedirler. bunula beraber sancaklarda eğitilen şehzadeler her yönden eğitilmektedirler. bu da nitelikli bir devlet yöneticisinin sahip olması gerekn tüm özelliklere kavuşmaları noktasında şehzadelere bir katkıdır. böyle yetişen şehzadeler devlet yönetimine geldiklerinde devleti çok iyi yönetme imkan ve beceresine sahip olacakladır.

4). an başta adil olmalı, kur'an'da yönetim konusunda verilen öğüt, tavsiye ve emirlere uyulmalıdır. yeri geldiğinde, üstün nitelikleri olanlara devlet yönetimi teslim edilmelidir. insana değer verilmelidir.

5).  zaman geçtikçe devlet büyümüştür. devlet büyüdükçe yeni kurumlara ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır. mesela osmanlı belli bir zamandan sonra deniz kıyısına ulaşmıştır. bu durumda bir donanmaya gereksinim duyulması normaldir.

6). osmanlı devleti savaş ve fetih üzerine kurulmuştur. seferler hayatın doğal akışı içinde olağan karşılanmıştır. yeniçeriler, osmanlı ordusunun bel kemiği oldukları için her seferde ön safta bulunmaktadırlar. ayrıca yeniçeriler padişahı ve ganimteleri korumakla yükümlüdürler. bu nedenlerle yeniçerilerin evlenmelerine izin verilmemiştir.

7). tımar sistemi bulunun toprak korunur, devlete bağlı kalır.devlet otoritesi sağlanır. karışıklıklar önlenir. yönetimi ve takibi kolay olur. ekonomik açıdan da bulunulan yörenin ihtiyaçları karşılanırken aynı zamanda devlete gelir sağlanır. üretimin devamı sağlanır. savaşa her an hazır birliklerdir. devletin herhangi bir yerinde güvenlik sorunu ortaya çıkarsa, tımar sistemi sayesinde bu soruna müdahele etmek kolaylaşır. devlet hazinesinden ödeme yapılmakszını devlet memurlarının maaşları ödenir.

8). yeniçeriler; evlenmezler, yayadırlar, meslekleri sadece askerliktir, padişahı ve ganimetleri korurlar, devşirme usulü seçilirler, maaşlı askerlerdir (cülüs bahşişi de alırlar), başlarında yeniçeri ağası bulunur, istanbul'da bulunur ve istanbul'u korurlar.

tımarlı sipahiler; süvaridirler, evlenebilir ve mal-mülk sahibi olabilirler, askerliğin yanında tarım ticaret gibi meşguliyetleri olabilir, türk ve müslümandırlar, savaşta en öndedirler, taşralarda yaşarlar, maaş almazlar-giderleri dirlik sahipleri tarafından karşılanır, dirlik sahibinin emrinde savaşa katılırlar.

9). osmanlı toprak sisteminin faydaları:

* üretimin sürekli ve gelişir nitelikte olması sağlanmış,
* avrupa'daki derebeyliklere benzer sistemlerin ortaya çıkışı engellenmiş,
* tarımda tekelleşmenin önüne geçilmiş,
* çiftçinin topraksız klması ve genel olarak halkın köle olması engellenmiştir.

10). loncalara günümüzde benzeyen topluluklar: esnaf birlikleri, odalar ve borsalar birliği, esnaf kooperatifleri, sendikalar.

11). bazı sebepleri şöyle sıralayabiliriz:

* ticaret tarihin her döneminde ülkelerin temel ve en etkili maddi kazanım kaynağıdır. bu nedenle ticareti gelişen ülke büyür gelişir.
* r
ızkın onda dokuzu ticarettedir. bu hadis ticaret yapma konusunda peygamber tavsiyesi olarak akbul edilmiştir.
* o
smanlı'nın tarihin en önemli ticaret yolları (ipek ve kral yolları) üzerinde bulunması,
* sadece tarımla yetinilmemesi gerektiği gerçeği,
* halkın ve devletin ihtiyaçları.

2 5 2