Cevaplar

2012-10-18T00:58:15+03:00

4 adet delil vardır.
Hudus Delili
İmkan Delili
Nizam Delili
İlk muharrik delili
Bu deliller sayesinde ataistlerin söyleyecek bişeyleri kalmıyor 

0
2012-10-18T02:04:34+03:00

Allah'ı göremeyişimizin diğer bir önemli sebebi de, bu dünyanın imtihan dünyası olmasıdır. Şayet Allah bizi, mevcut yapımızdan farklı olarak, kendisini görüp seyredebilecek bir kıvamda yaratmış olsaydı, o zaman imtihan sırrı bozulmuş olurdu. Şöyle ki, herkes, O'nu baş gözleriyle göreceği için, istisnasız imana gelirlerdi, o zaman da imtihandan maksat hâsıl olmazdı. Bu tıpkı imtihan yapan bir öğretmenin, soruları sorduktan sonra cevabını yazdırmasına benzerdi. Maksat inananla inanmayanın, iyiyle kötünün ortaya çıkması değil midir? Bu itibarla, Allah, imtihanın gereği olarak kendisini, baş gözlerimizden gizlemiş, ama yarattığı eserlerle, yani kâinat fuarında sergilediği san'at eserleriyle ve de gönderdiği kitap ve peygamberlerle varlığını akıl gözlerimize göstermiştir. O halde, okuyup incelemesi için, önüne serilmiş bulunan eserlere bakıp san'atkârını görebilen ve de bu eserlerin var ediliş gayesini şerheden rehberlere/peygamberlere kulak verenler, imtihanı kazanacak, göremeyen veya görmek istemeyenler ise imtihanı kaybedeceklerdir.

0