Cevaplar

2012-10-18T01:15:39+03:00

Biraz karışık soru ama sanırım şehirlerin isimlerinin nereden geldiklerini ve o şehrin özellikleri. Böyle anladım eğer yanlışsa kusura bakma arkadaşım.

 

İngilizce :

şehirlerin anlamları :

van
Van founded the Assyrian queen Semiramis. Therefore, the city "Şahmirankent" was named. Then the governor called the Persians arrived, and the city of Van, here in the flourishing his name was given to the city had been made.

servant
Language word for the name of the child or young people. According to some accounts, the butler (ayınla pronunciation), the word has been said that the word love.

Urfa
The old name "Orhon or Orhan" is. Dah by the Arabs and then the "R" or translated. According to another rumor comes from the Kurdish and R is the solar. The ruler of the city of Babylon was founded by Nimrod Ramis-.

Tokat

The old name "Komana Pontika", respectively. Pontika slap in the name of the public have changed the name of the form.

 

ve bunun türkçesi : Van
Van’ı Asur kraliçesi Semiramis kurdu. Bundan dolayı şehre “Şahmirankent” adı verildi. Daha sonra Persler döneminde buraya Van adında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi.

Uşak
Çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. Bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir.

Urfa
Eski adı “Orhoe veya Orhai”dir. Dah sonra Araplar tarafından “R”ya çevrilmiştir. Bir diğer rivayete göre ise Kürtçeden gelmekte olup R yani güneş demektir. Şehir Babil hükümdarı Ramis-Nemrut tarafından kuruldu.

Tokat

Eski adı “Komana Pontika”idi. Tokat adının Pontika adının halk arasından değişmiş şeklidir.

 

 

 

ÖZELLİKLERİ:

VAN

Area: 19.069 km ²
Population: 637 433 (1990)

Van and its surroundings in terms of geographical location, because it is an important area has been inhabited since ancient times, harbored on the traces of many civilizations.

 

Türkçesi : Yüzölçümü: 19.069 km²
Nüfus: 637.433 (1990)

Van ve çevresi, coğrafya bakımından önemli bir konumu olduğu için çok eski dönemlerden beri yerleşim alanı olmuş, birçok uygarlığın izlerini üzerinde barındırmıştır.

 

 

 

UŞAK : Area: 5341 km ²
Population: 290 283 (1990)
City Traffic Code: 64
Butler Inner Aegean region is the region that connects the Western and Central Anatolia.
To extend the Early Bronze Age settlement in Usak Phrygian, Lydian, Persian, Roman, Eastern Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman domination ruled. Works belonging to this period are the tourism potential of the province.
The most important touristic value of the enigmatic, exhibited in the Museum of the Lydian era known as the most splendid works of world-famous "Treasures of Croesus" is.
 

 

TÜRKÇESİ :Yüzölçümü: 5.341 km²
Nüfus: 290.283 (1990)
İl Trafik No: 64
Uşak İç Ege Bölgesinde Batı ve Orta Anadolu’yu birbirine bağlayan bölgede bulunmaktadır.
Yerleşimin Eski Tunç Çağına uzandığı Uşak’ta Frigya, Lidya, Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı egemenliği hüküm sürmüştür. Bu dönemlere ait eserler ilin turizm potansiyelini oluşturmaktadır.
Uşak’ın en önemli turistik değeri, Müzesinde sergilenen, Lidya Döneminin en görkemli eserleri olarak bilinen dünyaca ünlü “Karun Hazineleri”dir.

 

URFA : Area: 5341 km ²
Population: 290 283 (1990)
City Traffic Code: 64
Butler Inner Aegean region is the region that connects the Western and Central Anatolia.
To extend the Early Bronze Age settlement in Usak Phrygian, Lydian, Persian, Roman, Eastern Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman domination ruled. Works belonging to this period are the tourism potential of the province.
The most important touristic value of the enigmatic, exhibited in the Museum of the Lydian era known as the most splendid works of world-famous "Treasures of Croesus" is.

TÜRKÇESİ : Yüzölçümü: 18.584 km²
Nüfus: 1.001.455 (1990)
İl Trafik No: 63
Şanlıurfa, tarihi geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan, Hz. İbrahim'in doğduğu, Hz. Eyyüb'ün yaşadığı, Hz. İsa tarafından kutsanan kent adeta bir müze şehir görünümündedir. Harran' ı gezerken 4000 yıl öncesinin solunduğunu hissetmemek, Atatürk Barajının suladığı Harran Ovası'nda ise yaratılan bolluk ve bereketi gözlemlememek mümkün değildir.
Urfa ilinin ilçeleri; Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viran şehirdir.


Kaynak: Yüzölçümü: 5.341 km²
Nüfus: 290.283 (1990)
İl Trafik No: 64
Uşak İç Ege Bölgesinde Batı ve Orta Anadolu’yu birbirine bağlayan bölgede bulunmaktadır.
Yerleşimin Eski Tunç Çağına uzandığı Uşak’ta Frigya, Lidya, Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı egemenliği hüküm sürmüştür. Bu dönemlere ait eserler ilin turizm potansiyelini oluşturmaktadır.
Uşak’ın en önemli turistik değeri, Müzesinde sergilenen, Lidya Döneminin en görkemli eserleri olarak bilinen dünyaca ünlü “Karun Hazineleri”dir.   TOKAT: Area: 9958 km ²
Population: 719 251 (1990)
City Traffic Code: 60
  Districts: Districts of Tokat; Almus, Artova, Başçiftlik Erbaa, Niksar, Sunday, Reşadiye Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt and Zile.
  TÜRKÇESİ :
Yüzölçümü: 9.958 km²
Nüfus: 719.251 (1990)
İl Trafik No: 60
 İLÇELERİ: Tokat ilinin ilçeleri; Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile'dir.

 

 

 

0
2012-10-18T02:00:55+03:00
1)NEVŞEHİR GENEL BİLGİLER
Yüzölçümü: 5.467 km² 
Nüfus: 289.509 (1990) 
İl Trafik No: 50 
İLÇELER: 
Nevşehir ilinin ilçeleri; Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp'tür. 
Gülşehir: Nevşehir'e 20 km. uzaklıktadır. Osmanlı Sadrazamı Karavezir Mehmet Seyyid Paşa'nın yaptırdığı külliye; cami, medrese ve çeşmeden oluşmaktadır. İlçedeki Aziz Jean Kilisesi ve Sivasa Gökçetoprak yeraltı şehri görülmeye değer yerlerdendir. 
Kozaklı: Nevşehir' in yaklaşık 100 km kuzeyinde yer alan Kozaklı sağlık turizmi açısından önemli bir yere sahiptir. Kozaklı kaplıcaları, Batı Alman kaplıcaları Birliği sınıflamasına göre sodyumlu, kalsiyumlu, klorlu olup A ve C grubu şifalı sular grubuna girmektedir. Kozaklı kaplıcalarından iltihabı olmayan romatizmal hastalıkların, kireçlenmelerin, cilt hastalıklarının, kronik iltihaplı kadın hastalıklarının, damar sertliklerinin, mantar hastalıklarının tedavisinde başarılı sonuçlar alındığı gözlenmiştir. 
Acıgöl: Aksaray-Nevşehir yolu üzerinde yer alan ve Nevşehir'e uzaklığı yaklaşık 20 km. olan Acıgöl'de tespit edilebilen en eski yerleşim M.Ö. VIII. yüzyıla aittir. Ağıllı köyü yakınlarındaki Topada Geç Hitit Dönemi'ne ait Hitit hiyeroglifi ile yazılmış kaya anıtında bölgenin siyasi durumu ve liderinin icraatları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 
Derinkuyu: Nevşehir-Niğde karayolu üzerinde eski adı Melegobia olan Derinkuyu Nevşehir'e 29 km. uzaklıktadır. Akarsuyu ve gölü bulunmayan bu ilçenin içme suyu 60-70 m derinlikteki kuyulardan temin etmesinden dolayı "Derinkuyu" olarak adlandırılmıştır.İlçede 85 m derinliğinde bir yeraltı şehri bulunmaktadır. Bu yeraltı şehri, bir yeraltı şehrinde bulunan tüm özelliklere sahiptir. 
ikincisi ise, kaya üzerine yapılan secco (tempera) ve fresko tekniği ile yapılan boyamadır. Kilisede işlenen konular İncil ve Hz. İsa'nın hayatından alınmıştır. 
Göreme Açık Hava Müzesi'nde Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Basil Kilisesi, Elmalı Kilise, Aziz Barbara Kilisesi, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı Kilise bulunmaktadır.   2)ERZURUM YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: 
Erzurum İli, genel olarak yüksek arazilerden oluşur. Örneğin platoların deniz düzeyine göre yükseklikleri 2000 m’ yi bulur, bunların üstünde yer alan dağların yükseklikleri ise, 3000 m. ve daha yüksektir. Platolar ve dağlar arasında, yükseklikleri yaklaşık 1500 ila 1800 metrelere ulaşan depresyon ovalarıyla oluklar yerleşmiştir. Karasu-Aras Dağlarının bazı dağ kütleleri, Erzurum İli arazisini güneyde engebelendirmiştir. Bunların en önemlileri, Erzurum kenti ve Erzurum ovası (825 Km²) güneyinde yer almakta olan Palandöken Dağları (Büyük Ejder 3176 m.) ve Pasinler Ovası (540 km²) güneyinde yer alan Şahveled Dağları (Çakmak Dağı 3063 m.) olup, Bingöl Dağlarının kuzey yarısı da yine Erzurum İli sınırları içinde kalmaktadır.
İl topraklarını kuzeyden engebelendirmiş olan dağlarsa, Kuzey Anadolu Dağlarının ikinci sırasına bağlı yükseltilerdir. Bunların başlıcaları, İspir ve Erzurum arasında yer alan Mescit Dağları (en yüksek nokta 3239 m.), onların doğusundaki Kargapazarı Dağları (Dumlu Dağı 3169 m.) ve bir kısmı Kars ili sınırları içinde kalan Allahuekber dağlarıdır. Söz konusu edilen bu kuzey ve güneydeki dağların arasına, iki önemli depresyon ovası yerleşmiştir. Bunlar Erzurum Kentinin de kenarında kurulmuş olduğu Erzurum ovası ve Hasankale ovası olup, her iki ovayı birbirinden, 2030 m. yükseklikteki Deveboynu beli ayırır. Bunlardan Erzurum ovasının en alçak kesimi 1850 m, Hasankale ovasınınki ise, 1650 m. kadardır. Aslında bunlar birer ova özelliği gösterirler.
3)Antalya COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

- Güney Anadolu'da Türkiye'nin Akdeniz kıyısında yer alır. 
- Bölge, Antalya Körfezi'ni 20.815 Km.karelik bir alanla çerçeveler. 
- Alanın büyük bir bölümü (%76) Toros Dağları ile kaplıdır. 
- Yaklaşık 10 dağ 2500 metreden ve iki dağ 3000 metreden yüksektir. 
- Bölgenin yaklaşık %60'ı çam ormanları ve Akdeniz bitkileri ile yeşillenmiştir. 
- Bölgede dağlardan denize ulaşan birçok bağımsız ırmak vardır. 
- Ovalar alivyonlu topraklar ile zengin tarım arazisi karakteri vermektedir. 
- 590 Km.lik sahil bandının 290 Km.si doğal kumsallardan oluşmaktadır. 
- Antalya'nın özgün coğrafi özellikleri, insanlık tarihinin bölgede birçok medeniyetler yaşatmış olmasının başlıca nedenidir. 
4)Bilecik

COĞRAFİ KONUM
Bilecik ili, Marmara Bölgesi'nin güney doğusunda; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesim noktaları üzerinde yer alır. İlin bilinen en eski isimleri arasında Agrilion ve Belekoma vardır. Bilecik, Osmanlı İmparatorluğu' nun doğduğu topraklardadır. Sakarya ırmağının etrafında kurulan ve göletleri ve derelerinin zenginliği ile tanınan yöre antik çağlardan günümüze tarihin izlerini taşır

Yüzölçümü: 4.307 km² 

Nüfus: 175.526 (1990) 

İl Trafik No: 11 


0