Cevaplar

2012-10-18T01:35:07+03:00

bol bol dergi veya kitaplarda gördüğün yapıların üzerine eskiz kağıdı koyarak tekrar çizebilirsin

0
2012-10-18T01:53:04+03:00

Kroki Çizim Yöntemleri
Bu konu içerisinde, krokide kullanılan çizgilerin ve geometrik şekillerin çizim
yöntemleri anlatılacaktır.
 Düz Çizgi Çizim Yöntemi
Kalem, uç kısmından itibaren yaklaşık 40 mm yukarıdan tutulmalıdır. Çizilecek
çizgi yönüne göre dikey konumdaki kalemle önce yatay sonra düşey çizgiler çizilmelidir.
Yatay çizgiler soldan sağa doğru, bilek ve kol hareketiyle çizilmelidir (Şekil 1.5.a).
Düşey çizgiler yukarıdan aşağıya doğru, bilek ve parmak hareketiyle çizilmelidir (Şekil
1.5.b). Eğik çizgileri çizerken kağıdın döndürülerek yatay konuma getirilmesi önerilir.
Uzun çizgiler de ise başlangıç ve bitiş noktalarının belirlenerek birleştirilmesi istenilen
sonucun elde edilmesini sağlayacaktır.

0