Cevaplar

2012-10-18T11:18:02+03:00

1.İlk Hikâye Örneği- Letaif-i Rivayat - Ahmet Mithat Efendi -1870

2. Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi - Küçük Şeyler- Sami Paşazade Sezai - 1892

3. İlk Naturalist Eser - Zehra - Nabizade Nazım

4. İlk Yerli Roman Denemesi - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami

5. İlk Tarihî Roman Denemesi - Yeniçeriler - Ahmet Mithat Efendi

6- İlk Tarihî Roman Örneği - Cezmi - Namık Kemal

7. Edebiyatımızda İlk Fabl Örneği - Harname - Şeyhî

8- Edebiyatımızda Batılı Anlamda İlk Fabl Örneği - Eşek İle Tilki Hikâyesi - Şinasi

9. İlk Makale Örneği - Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi -Şinasi - 1860 

10. İlk Eleştiri Örneği - Namık Kemal - 1866

11. Edebiyatımızdaki En Önemli Gezi Yazısı Örneği -Seyahatname - Evliya Çelebi

12.Edebiyatımızda Günlük Terimini İlk Kullanan- Falih Rıfkı Atay

13. İlk tezkire - Mecalisü'n-Nefais - Ali Şir Nevaî

14. Anadolu Sahasında Yazılan İlk Tezkire - Heşt Behişt- Edirneli Sehî Bey

15. İlk Söylev (Nutuk) - Orhun Abideleri

16İslâmî Dönem Türk Edebiyatı İlk Yazılı Eser - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

17. Edebiyatımızda İlk Mesnevi Örneği - Kutadgu BiligYusuf Has Hacib

18. Edebiyatımızda Aruzla Yazılan İlk Eser - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

19. Edebiyatımızda İlk Siyasetname Örneği - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

20. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatında Bilinçli İlk Temsilcisi - Şinasi

21. Edebiyatımızda İlk Özel Gazeteyi Çıkaran, Noktalama İşaretlerini İlk Kullanan Sanatçı - Şinasi

22. Fransızca'dan İlk Şiir Çevirileri Yapan ve İlk Folklor İncelemesi Çalışmaları Yapan Sanatçı - Şinasi

23. Edebiyatımızdaki İlk Atasözleri Derlemesi - Durub-ı Emsal-i Osmaniye - Şinasi

24. İlk Köy Romanı Denemesi - Karabibik - Nabizade Nazım

25. İlk Çeviri Roman - Tercüme-i Telemak (Fenelon) - Yusuf Kâmil Paşa

26. İlk Psikolojik Roman Denemesi - Zehra - Nabizade Nazım

27. İlk Psikolojik Roman - Eylül - Mehmet Rauf

28. İlk Realist Roman Denemesi -Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem

29. Batı Tekniğine Uygun İlk Realist Roman - Mai ve Siyah - Halit Ziya Uşaklıgil

30. İlk Tiyatro Eseri - Şair Evlenmesi - Şinasi

31Heceyle Yazılan İlk Manzum Tiyatro Eseri- Eşber- Abdulhak Hamit Tarhan

32. İlk Bibliyografya - Keşfu'z-Zünun - Kâtip Çelebi

33. İlk Hamse Sahibi - Ali Şir Nevaî

34. İlk Resmî Türkçe Gazete - Takvim-i Vakayi - 1831

35. İlk Yarı Resmi Türkçe Gazete - Ceride-i Havadis -1832

36. İlk Özel Türkçe Gazete - Tercüman-ı Ahval - 1860

37. İlk Hatıra Kitabı - Babürnâme - Babürşah - 16.yy.

38. İlk Mizah Dergisi - Diyojen - Teodor Kasap

39. İlk Şiir Antolojisi - Harabat - Ziya Paşa

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T11:18:04+03:00

 Batılı tekniği uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu

0