Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T14:39:18+03:00

Kaynakça, bibliyografya ya da bibliyografik künye, eser hazırlanırken başka eserlerden yararlanılınca, eserin sonunda belirtilmesidir Kitapların hazırlanmasında başka kaynaklardan yararlanılıyorsa, bu kaynaklar kitabın son sayfasında, kaynakça başlığı altında yazılır
Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (,) işareti konulur
Örnek:
Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010
Detaylı Kaynakça Yazımı:
Kaynakça Yazımı
§ Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Eser adı (koyu ya da italik)
§ Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez)
§ Yayın yeri (ardından: gelir)
§ Yayın evi
Kitap
Bulunması gereken bilgiler:
Örnekler:
Tek Yazarlı Kitaplar
Uçan, A (1994) İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi Ankara: Müzik
Ansiklopedisi Yayınları
Çok Yazarlı Kitaplar
Fidan, N ve Erden, M (1986) Eğitim Bilimine Giriş Ankara: Kadlıoğlu
Matbaası
Editörü Olan Kitaplar
De Vaney, A,Stephan, G ve Ma, Y (Ed) (2000) Technology & Resistance
New York: Peter Lang
Kurum Yazarlığı Olan Kitaplar
Türk Standartlar Enstitüsü (1992) Toplam Kalite Ankara: Türk Standartları Enstitüsü
Makale
Bulunması gereken bilgiler:
§ Yazar adı (soyadı, adı)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Makale Adı
§ Dergi adı (koyu ya da italik)
§ Cilt numarası
§ Sayısı
§ Sayfa numarası
Örnek:
Kızılçelik, S (2002) Küreselleşme ve Post Modernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık
Hareketi Eğitim Araştırmaları Dergisi Sayı 7( Nisan 2002)
Gazete
Eşme, E (2002) Ezberci Eğitim: Depremden Beter Cumhuriyet Gazetesi
(5 Temmuz 2002)
Ansiklopedi
Donanım (1998) Bilgi Dünyasına Yolculuk 2Basım, Cilt 15,
Ankara: 3B Yayıncılık
Bildiri
Sevgi, A(2003) Nasıl Bir Müzik ÖğretmeniCumhuriyetimizin 80
Yılında Müzik Sempozyumu (26 -31 Ekim 2003) Malatya: İnönü Üniversitesi
Tez
Tekin, E (2004) Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı
Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Elektronik Kaynaklar
Bulunması gereken bilgiler
§ Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Belgenin adı
§ URL (üçgen ayraç içinde)
§ Erişim tarihi
Örnek: 
Persellin, D C (1999) The Effect of Orff-based Music Instruction on Spatial-
Temporal Task Performance of Young Children http://wwwIdonline org/ld indepth/ abilities/ orff based music instruction html (30 Nisan 2002)

1 5 1