Cevaplar

2012-10-18T16:49:15+03:00

İnsan Düyada ki Varlıklardan Bir Tanesi İletişim Konuşma Yolu Dil Tat Almamıza Yarayan Oragınımız :)

0
2012-10-18T16:49:25+03:00
İnsan; fizyolojik,sosyolojik,psikolojik bir bütündür Maddi, manevi yönünün yanında birde sosyal çevresi vardırKişi, sosyal çevrede sağlıklı bir yaşam sürmek için sağlıklı bir iletişim kurmak zorundadır İnsanlar kendi aralarında iletişim kurmada oldukça yeteneklidir İletişim ve anlaşmayı sağlayan çeşitli yöntemler ve araçlar vardır İnsanlar birbirleriyle renk, mekanik sesler, çeşitli beden hareketleri vb yoluyla iletişim kurabilir Örneğin; trafikte araç sürücüsü ya da yaya kırmızı ışıkta durması gerektiğini bilirBunlar içinde en kolay, en yaygın en hızlı, en sağlam ve en ekonomik olan dil aracılığıyla yapılan iletişim-anlaşma biçimidir ki diğerleriyle anlaşma hem sınırlıdır hem de zorluklarla karşılaşılabilir

 

İletişim eylemi basit bir eylem değildir İletişimde kullanılan göstergeleri Rus dilbilimcilerden Roman Cekıpsın ( Jakopsen), altı unsur olarak sıralamaktadırGönderici (Söz söyleyen ), ileti, kanal,alıcı,dönüt ve bağlam olarak isimlendirmektedirBildirimin alıcı tarafından algılanıp anlaşılabilmesi için her iki tarafın da ortak olarak bildiği bir şifreleme yani kod sistemine sahip olması gereklidir

 

Dil nedir? Sorusuna verilen yanıtlar çeşitlidirDil,çok değişik görünümler sunan ve bu görünümler arasında evrensel ve özgül nitelikler bulunan bir bütündür Dil, insanların meramlarını anlatmak için kullandıklarıçok sesli işaretler sistemidir(Banguoğlu)

 

Dil, insanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan duygu düşünce ve isteklerin ses, şekil ve anlam bakımından her toplumun kendi değer yargılarına göre şekillenmiş ortak kuralların yardımı ile başkalarına aktarılmasını sağlayan seslerden örülü çok yönlü ve gelişmiş sistemdir(ZKorkmaz)

 

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendine özgü yasaları olan bu yasalar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli anlaşamalar sistemi, seslerden örülmüş toplumsal bir kurum(MErgin)

 

Dil, milleti teşkil eden unsurların başında gelir Çünkü dil, fertlerin üstündedir ve bütün bir milleti ilgilendirir, bütün milleti temsil eder O milletin zevkine ve düşünce anlayışına ayna tutar Bir milleti ayakta tutan, fertleri birbirine bağlayan, sarsılmaz bir birlik yaratan ve millî şuuru besleyen bir unsur olarak dili gösterebiliriz

 

Dil; bir milletin olabilmesi için varolması gereken birinci şarttırMilletin, istiklâlin, hürriyetin temeli olan millî şuurun en kuvvetli kaynağı dildir Bu nedenle dilin önemi çok büyüktür Dil, her şeyden önce bir anlaşma vasıtasıdır Gelişigüzel, yapma, iğreti bir vasıta değildir Dil canlı bir vasıtadır İnsanlara, fertlere hizmet eder, fakat onların keyiflerine tâbi değildir Dili olduğu gibi kabul etmek gerekir İnsanlar ona istedikleri gibi bir biçim bir şekil veremezlerDilin bütün hayatı kendiliğinden oluşur Onun doğuşu ve ortaya çıkışı da tabiî bir şekilde vuku bulmuştur, yaşayışı da tabiî bir şekilde cereyan edecektir Dil kaideleri; dilin kuruluşunu, dilin yapısının biçimini gösterirler Bu kaideler bir milletin dil zevkinin, dil anlayışının kendisine mahsus bir tutumunun, kendi dil dünyasının, kendi dil düşüncesinin yarattığı, kendi dil mantığının ortaya koyduğu formüllerdir Dil kaideleri; dilin yapısına hâkim olan, dilin bünyesinden ve eğilimlerinden doğmuş bulunan bir takım prensiplerdir Örneğin: -an ekini olmak fiiline getirdiğimizde, 'olan' kelimesini elde ederiz Fakat aynı ek gelmek fiiline eklenirse -en şekline dönüşür ve 'gelen' olur İşte bu iki şekli otomatik olarak ayıran ve gerçekleştiren şey mevcut bir dil kaidesidir

 

Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eden, sosyal bağlarımızı düzenleyen bir vasıta olarak hayatımızın her safhasında mevcuttur Kısaca dilin kullanım alanlarından bahsedecek olursak ; konuşma dili, ilim dili,edebi dil olarak sınıflandırabilirizkonuşma dili;günlük ihtiyaçlarımıza yönelik sokakta,evde ,işte kullandığımız dildir İlim dili ise mesleki yaşantımızda kullandığımız terminolojinin yanı sıra ilim dünyasında kullanılan terminojilerdir ki örneklendirecek olursak edebiyatta; aruz, redif; matematikte üçgen,daire vb Edebi dil de söz sanatlarıyla yazılmış eserler olarak nitelendirebilir Kısaca dil, en etkili iletişim vasıtasıdır
0