Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T17:13:46+03:00

GLİKOLİZ: Anaerobik (oksijensiz) ortamda glikozun pirüvikasit üzerinden laktikaside yıkıl­ması olayıdır. Glikoz bu yolla yıkılarak 2 ATP’lik kimyasal enerji oluşturmaktadır. Glikolizin ama­cı, organizmaya gerekli kimyasal enerjiyi O2 ge­rektirmeden ve kısa bir yoldan sağlamaktır. Gli-kolizde, glikoz molekülü başına elde edilen toplam enerji, glikozun oksidasyonuyla elde edilene göre çok azdır, fakat düşük oksijen basıncında bile, do­kuların gereken enerjiyi bu yoldan sağlıyabilme-leri yönünden çok Önemlidir. Glikozun glikoliz yoluyla yıkılmasını ilk ortaya koyan kişiler Emb-den ve Meyerhoff dur. Glikoliz olayı bu bilginlerin adıyla da anılmaktadır. Hücreler tarafından kul­lanılan glikozun % 80-90′1 sitoplazmada anaero­bik olarak glikoliz yoluyla kullanılır. Sitrikasit çevrimi (Krebs çevrimi): Buna aerobik glikoliz de denilebilir. Anaerobik glikolizde pirü­vikasit, yağ asitlerinin yıkılması sonucu oluşan asetil-KoA’lar ve birçokaminoasitler Krebs çevri­mine girerek yıkılırlar ve organizmanın kullanıla­bilir enerjisi olan ATP yi oluştururlar. Krebs çev­rimi hücrenin mitokondrilerinde gerçekleşir.

3 5 3
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T17:14:31+03:00

Glikoz besin demektir. Canlılar enerji ihtiyacını karşılamak için glikozu parçalar. Glikoz (besin) olmazsa canlılık olmaz. Glikozu da ototrof canlılar üretir (yeşil bitkiler, siyano bakteriler veya mavi-yeşil algler). Daha ayrıntılı istiyorsan mesaj atabilirsin.

 

0