Cevaplar

2012-10-18T17:21:54+03:00
Edavi hizmetlerinde basamak sistemine uymanın önemi nedir

Tedavi hizmetlerinde basamaklara uymak neden önemlidir?

Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri, Basamak Sağlık Hizmetleri

Tedavi; hastalıkların veya sakatlıkların iyileştirilmesine yönelik yapı­lan tıbbi işlemlerin tümüdür İlaç kullanımı, cerrahi müdahaleler ve fizik tedavi uygulamaları bu gruba girer Bunlar:

Birinci basamak tedavi hizmeti

Hastaların ilk başvurdukları, evde ve ayakta tedavi edildikleri kuru­luşlardır Sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı, Kurum hekimlikleri birinci basamak tedavi hizmetlerinin verildiği yerlerdir Birinci basamaktaki imkânlarla tam ve tedavisi yapılamayan hastalar ikinci basamağa sevk edilirler

İkinci basamak tedavi hizmeti
Hastaların yatırılarak tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği hastane­lerdir Hastalar uzmanlar tarafından tedavi edilirler

Üçüncü basamak tedavi hizmeti

Bu hizmetin verildiği yerler en üst düzeyde tıp teknolojisi kullanılan üniversite hastaneleri, kanser araştırma merkezleri, ruh ve sinir hastalıla­rı hastaneleri ve senatoryumlardır Birinci ve ikinci basamakta sorunu çözülemeyen hastalar bu kuruluşlara sevk edilirler Sağlık sorunu olan hastaların direkt olarak üçüncü basamağa müracaat etmeleri aşırı yığıl­malara ve hizmetlerin aksamasına sebep olmaktadır  
1 1 1
2012-10-18T17:23:07+03:00


Birinci basamak tedavi hizmetleri hastaların ilk başvurdukları sağlık ocağı, sağlık evleri gibi sağlık kurumlarında ayaktan yapılan tedavi uygulamalarıdır. Birinci basamak uygulamada sağlık ocaklarının etkinliği ile bölge halkı gerektiğinde taranarak hastalıkların önceden erken teşhis ve tedaisi sağlanır. Gerekli görüldüğünde hastalar hastanelere gönderilir. Birinci basamak tedavi hizmetleri sağlık ocaklarının yanında, poliklinikler, muayenehane ve hastaların evlerinde de verilir.ikinci basamak : tedavi hizmetleri hastanelerde sunulanlardır. ikinci basamak tedavi hizmetleri birinci basamak da tedavi edilemeyen hastalara uygulanır. Bu basamakta hasta, devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde ayakta ya da yatarak tedavi edilir. ikinci basamakta tedavi edilemeyen hastalar üçüncü basamaktaki sağlık kuruluşlarına sevk edilir.

Üçüncü basamak : tedavi hizmetleri özel uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren uygulamaların yapıldığı üniversite hastaneleri gibi sağlık kuruluşlarında yapılır. Üçüncü basamakta ikinci basamakta tedavisi yapılamayan hastalara hizmet verilir.  Tedavi hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmak için birinci basamaktan başlayan sevk zincirinin uygulanması gerekir. Tedavi basamaklarının atlanılması bir alt basamakta çözümlenebilecek sağlık sorunlarının bir üst basamakta birikmesine neden olur. Bu durum kaynak israfına neden olduğu gibi bir üst kuruluştan yararlanacak hastalara sunulacak olan hizmetlerin azalmasına da neden olur. Bunun sonucu olarak da daha az kişiye sağlık hizmeti sunulmuş olur.

0