Cevaplar

2012-10-18T17:35:45+03:00

iilimsiler üç ana grupta incelenir.

1) İSİM – FİİLLER (AD – EYLEMLER):

Fiil soylu sözcüklerin sonuna –mak, -mek , -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me ekleri getirilerek yapılır.

Bir gülüşün ömre bedel. Gün biter gülüşün kalır bende. Seninle akşamları yürüyüşe çıkardık. Adamın yalvarışlarını bir görecektin. Madem ki yükseliş var iniş olmaz olur mu? Unutuş, unuturlar seni de. Bu kucaklayış belki de bir haykırışın sesiydi. Sana bakmak Allah’a inanmaktır. Yaşamak, ölmekten  zor. Buralardan gitmek istiyorum. Seni bile özlemek istemiyorum bu akşam. İçimde maziden kalma duygular var. Onula yeniden başlamayı düşünüyor musun.

NOT 1 : İsim- fiil ekiyle türetilen bazı sözcükler,  isim- fiil özelliğini yitirip kalıplaşarak kalıcı bir nesne ya da kavram adı olabilir.Artık bunlara isim- fiil eki olarak bakmamak gerekir.

*Kaymak, çakmak, dondurma, kavurma, dolma, gözleme, bağış, geviş…

1 1 1
En İyi Cevap!
2012-10-18T17:36:56+03:00

fiilimsiler fiil kök veya gövdelerine getirilen bazı eklerle oluşturulur .fiil dışındaki sözcüklerden fiilimsi oluşturulamaz.fiilimsiler ek almadıkça temel cümlenin yüklemi olamaz .

fiilimsiler isim soylu (isim,sıfat, zarf) bir görev yaptıkları için ek fiil almadıkça yüklem olmaz. 

1 2 1