Cevaplar

2012-10-18T17:46:37+03:00

Eğitim - Kültür - Yaşam kategorisinde ve Soru Cevap forumunda bulunan 1. dünya savaşına katılan devletler osmanlı devleti hakkında ne düşünüyordu? konusunu görüntülemektesiniz. 1. dünya savaşına katılan devletler osmanlı devleti hakkında ne düşünüyordu?: 1. dünya savaşına katılan devletler avrupa ve asyada toprakları bulunan osmanlı devleti hakkında ne düşünüyor ve planlıyordu ? ...

Kaynak: 1. dünya savaşına katılan devletler osmanlı devleti hakkında ne düşünüyordu? http://www.webhatti.com/soru-cevap/609921-1-dunya-savasina-katilan-devletler-osmanli-devleti-hakkinda-ne-dusunuyordu.html#ixzz29f71mkWs 
whkaynak

1 1 1
2012-10-18T17:48:11+03:00

1İngiltere’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri:
Türklerin İngilizler ile ilk karşılaşmaları Haçlı Seferleri ile başlarİngilizler,Osmanlı Devleti üzerine Haçlı Seferleri’ne katılarak Niğbolu’da Türklerle savaşmışlardırGörüldüğü gibi Türk-İngiliz ilişkileri düşmanca başlamıştırBu düşmanlığın sebebi,büyük ölçüde din farklılığıdır1453’te İstanbul’un Türkler tarafından fethi üzerine,Papanın çağrısı ile İngilizler Türklerle olan ticari ilişkilerini kesmişlerdirXVIyüzyılın ortalarında İngiliz-İspanyol rekabeti,İngilizleri Türklerle yaklaştırmış ve İngilizler XVIIyüzyıl boyunca İspanya-Fransa ve Portekiz ile olan sömürgecilik rekabeti ve Türkiye’deki karlı ticaret sebebiyle Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurmaya özen göstermiştirBu iyi ilişkiler XVIIIyüzyılın sonuna değin devam etmiştirXIXyüzyılda ise İngiltere,Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunan bir politika izlemesi Hindistan meselesi ile ilgilidirİngiltere ancak kendi etkisi altındaki bir Osmanlı Devleti sayesinde,en önemli sömürgesi olan Hindistan’a uzanan yolları güven altında tutabilirdiFransa’nın 1798’de Mısır’a saldırması,Rusya’nın boğazlara hakim olma arzusu İngilizleri,Hindistan’a giden ve Osmanlı egemenliğinde olan yolları,bu güçlü devletlere kaptırmaktansa,kendisinin yardımıyla güçlenecek bir Osmanlı Devleti’nin bırakmaya zorlamıştırOsmanlı Devletini yardımlarıyla Rusya’ya ve Fransa’ya karşı ayakta tutmaya çalışan İngilizler,bunun karşılığı olarak da Osmanlı Devletini Pazar olarak kullanmışlardır1877-78 Osmanlı-Rus savaşını Osmanlı Devleti’nin kaybetmesi,İngilizleri Osmanlı Devletine yönelik politikalarını tekrar gözden geçirmeye zorlamıştırOsmanlı Devleti’nin bir türlü güçlenemediğini,kendi bağımsızlığını koruyamayacak kadar zayıfladığını düşünen İngilizler,Osmanlı Devleti’ne verdiği desteği çekerek,onu yıkma politikalarını uygulamaya koymuşlardırİngilizlerin bu yeni politikalarını uyguladıklarının iki önemli kanıtı vardır: 1)İngilizlerin 1878’de Kıbrıs’a asker çıkarmaları ve Mısır’ı işgal etmeleri 2)Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti’nin kurulmasına öncülük etmeleri
2Rusya’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri:
Çar IPetro ile Rusya dış siyasetinde ilk denizlere açılma politikasını uygulamaya koyulmuşturBoğazlardan geçerek,sıcak denizlere inmeyi ve Rusya’yı denizlere hakim bir ülke konumuna getirmeyi hedefleyen Çarlık Rusya’sı,XVIIIyüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti aleyhinde bir büyüme ve gelişme göstermiştirXVIIIyüzyılda Osmanlı Devleti henüz Rusya’ya karşı koyabilecek güçtedirXIXyüzyılda iyice zayıflayan ve Rusya’ya karşı tek başına mücadele demeyecek duruma düşen Osmanlı Devleti,bu yüzyılda da Rusya ile çıkarları çatışan İngiltere,Fransa,Avusturya gibi ülkelerle zaman zaman işbirliğine giderek bu güçlü düşmanına karşı varlığını koruyabilmiştir
Milli Mücadele sırasında Rusya kendi çıkarları yüzünden Türkiye’ye maddi destek sağlamışsa da,Rusya hiçbir zaman Türk toprakları üzerindeki emellerinden vazgeçmemiştirMontrö Boğazlar Sözleşmesi görüşmeleri sırasındaki tavrı bunun delilidirTürkiye 1946’da Rus tehdidine karşı NATO’ya girmiştir
3Fransa’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri:
Türk-Fransız ilişkileri de Haçlı Seferleriyle başlamıştırİngiltere’nin Osmanlı toprakları üzerindeki en önemli emeli,Orta doğuya özellikle de Suriye ve Lübnan’ı ele geçirebilmektirFransa özellikle Tanzimat sonrası kültürel alandaki Batılılaşma çalışmalarımızda toplumumuz nazarında model bir ülke olmuşturAncak bütün bunlar Fransızların,Osmanlı Devleti aleyhindeki politikasını değiştirmemiştirIDünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarının İtilaf Devletleri arasında paylaşımı gayesiyle yapıla gizli antlaşmalara Fransa da katılmış ve kendisine büyük bir pay verilmiştir
4Avusturya-Macaristan’ın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri:
Bu devlet de yükselme döneminden itibaren Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki en büyük rakibidirXVI ve XVII:yüzyıllarda Osmanlı Devleti Avusturya’ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir1683 yılında Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısında uğradığı Viyana bozgunu ile Osmanlı karşısında güçlü duruma geçmiş,zaman zaman Rusya ile ortak hareket ederek Osmanlıyı Avrupa’dan atmaya çalışmıştırDaha sonra dikkatini Balkanlar üzerine yoğunlaştıran Avusturya,bu bölgeden Ege’ye uzanmak istemiştirBu dönemde benzer emeller taşıyan Rusya ile Balkanlar’da menfaatleri çatışan Avusturya,1908’de Bosna-Hersek’i Osmanlı Devletinde almıştırBundan sonraki siyasi ve askeri olaylarda Avusturya,Almanya ile birlikte hareket etmiş,onun adeta tabii müttefiki olmuşturBu yüzden de Avusturya,IDünya Savaşı’nda Almanya ve Osmanlı Devleti ile aynı ittifakın içinde yer almıştırIDünya Savaşı sonunda Avusturya-Macaristan da Osmanlı Devleti gibi parçalanmıştır
5Almanya’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri:
1871’de Prusya’nın önderliğinde milli birliğini tamamladıktan sonra,takip ettiği siyasi ve iktisadi politikalar sayesinde Avrupa’nın en güçlü devletlerinden biri olmayı başaran Almanya’nın Osmanlı Devleti ile doğrudan sınır komşuluğu yokturBu nedenle Almanya’nın,Osmanlı topraklarını ele geçirmeye yönelik politikası olduğu söylenemez1878’de İngiltere’nin,Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını sona erdirmesi İngiliz donanmasını Basra Körfezi’nde kontrol altında tutmak isteyen 

1 1 1