Cevaplar

2012-10-18T18:10:33+03:00

iş bulma zorluğu ... coğrafi özellikler ... vb:

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T18:10:38+03:00

1 Göçler nedeniyle kentsel nüfus hızla artmaktadır

2 Konut yetersizliği, gecekondulaşmaya buda düzensiz kentleşmeye neden olmaktadır

3 Aşırı nüfuslanma çeşitli çevre sorunlarına yol açmaktadır(çevre kirliliği)

4 Alt yapının yetersiz kalması(yol, su, elektrik, atıksu)

5 Ulaşım hizmetleri aksamakta, trafik sorunları yaşanmaktadır

6 Sosyal ve kültürel imkânlar giderek yetersiz hale gelmektedir

0