Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T18:24:43+03:00


Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesidir.
Yılardır böyle öğrendik böyle öğrettik…
Osmanlı padişahlıktı.
Her şey padişahın iki dudağı arasında idi…
Padişah iktidarda olan feodal sınıfı yani temel üretim aracı olan toprağa sahip olan sınıfı temsil ediyordu.
Toprak zenginliğin; dolayısıyla gücün sembolüydü…
Toprak ağaları ve padişahın bir gücü daha vardı: din…
Padişah peygamberin vekili; yani halife olarak kabul edilir
Her şey şeriat kurallarına göre belirlenirdi...
Elbette; her sınıftan her inançtan her ulustan kişilerin temsil edildiği -ilk meclis böyleydi- bir meclisin oluşturulması
Yasama yürütme ve yargı gücüne dayalı anayasal bir sistemin kurulması
Ve ülkenin yasalarla yönetilmesi reddedilecek gelişmeler değildir.
Cumhuriyetle birlikte ülke siyasi bağımsızlığını kazanmış
Modern yaşama dair reformlar yapılmış
Ekonomik bağımsızlığın sağlanması yönünde önemli girişimler başlatılmış
Sosyal devlet olgusu kabul edilmiştir…
Osmanlı döneminde çok zayıf olan sanayi devlet eliyle desteklenmiş
Buna bağlı olarak ülkede bir sermaye -burjuva- sınıfı yaratılmış
Tabi ki sermaye sınıfı ile birlikte işçi sınıfı da gelişmiş ve ülke yönetiminde ağırlığını hissettirmeye başlamıştır.
Bu gelişmeler işçi ve emekçilerin sigortalı sendikalı çalışmasını
Toplusözleşme ve grev yapma miting ve gösteriler düzenleme siyasete katılma gibi ekonomikdemokratik hak ve özgürlükleri kullanmasını
Emeklilik kıdem ve ihbar tazminatı iş güvenliği çalışma koşullarının düzenlenmesi gibi hakları kazanmasını
Eğitim sağlık haberleşme barınma gibi kamu hizmetlerinden yararlanmasını sağlamıştır.
Tüm bunlar toplumsal ilerlemenin motoru olmuş 
Ülkenin demokratikleşmesi insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi yönünde önemli adımlar atılmasınınfırsatını yaratmıştır.
Bilinen bir şeydir;
Bir ülkenin gelişmişliği işçi ve emekçilerin ekonomik sosyal kültürel demokratik hak ve özgürlüklerini kullanıp/kullanamaması ile ölçülür.
O ülkede bilimin sanatın kültürün gelişmesi
Ekonomik ve siyasi bağımsızlığın kurulması korunması sağlamlaştırılması da buna bağlıdır.
Tarihe şöyle bir baktığımızda emperyalistlerle ilişkilerin geliştirildiği ülke kaynaklarının uluslar arası tekellere peşkeş çekildiği dönemler hep: 
İşçi ve emekçi haklarının yok edildiği askıya alındığı
Sanatçıların bilim insanlarının aydınların gençlerin sesinin kısıldığı
Yani kör/topal da olsa işleyen demokratik yaşamın ortadan kaldırıldığı dönemler olmuştur…
Bu bir tesadüf değildir…
Cumhuriyetin kazanımlarına ve elde kalanlara bir de bu yönden baksak
Üzerinde çok gürültü koparılan -ancak olmayan- laikliğin teminatının da demokratik hak ve özgürlükler olduğunu bir daha düşünsek
Ayrıca cumhuriyetin kazanımlarını daha da ileri götürmenin tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye yaratmanın teminatının da bu olacağını kavrasak eminim ki daha güzel bir ülkede yaşıyor olacağız

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T18:29:12+03:00

cumhuriyet düşmöan işgalinden kurtulduktan sonra oluşan miilete verilen addır örneğin türkiye bir cumhuriyettir demokratik ve bağımsızdır konuyu daha fazla açabilirsin cumhuriyet nedir bunları yazarak yababilirsin

0