Cevaplar

2012-10-18T19:05:50+03:00

isitklal marşı askerlere bir coşku olması için yazıldı yani savaştan çıkan üzgün acılşı askerlrin anısına yazıldı (daha bu konuyu geçen işledik )

1 1 1
2012-10-18T19:06:57+03:00
İstiklal Marşı Neden ve Niçin Yazıldı

 

 

23 Nisan 1920' de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. 1920 yazı içinde, ülke topraklarının büyük bir bölümü işgal altındadır. Yayınlanan gazeteler, halkı işgal güçlerine karşı direnmeye, birlik olmaya, cesaret vermeye uğraşmaktadırlar. 
Gazete ve dergilerden önemli miktarları hükümet tarafından satın alınarak cephelere yönlendirilmekte, mitingler düzenlemekte ve camilerde vaazlar verilmektedir. İstiklal Marşı da halkın ve ordunun moral gücünü yükselteceği düşünülerek gündeme getirilmiştir. 

Gazetelerde İstiklal Marşı yarışması şöyle duyurulur:"Şairlerimizin dikkatine: 

Milletimizin dahili ve harici İstiklal uğruna girişmiş olduğu mücadeleyi ifade ve terennüm için bir İstiklal Marşı. Umur-u Maarif Vekili Celilesi' nce müsabakaya vazedilmiştir. İşbu müsabaka, 23 Kanun-u evvel sene 36 tarihine kadar olup bir heyeti edebiye tarafından, gönderilen eserler arasından intihap edilecektir ve kabul edilen eserin güftesi için beş yüz lira mükafat verilecektir. 

Eğitim Bakanlığı güfteleri incelemiş ancak içlerinde İstiklal Marşı olabilecek bir eser bulamamıştır. 
1 4 1