Cevaplar

2012-10-18T19:23:45+03:00

Picardie Manevraları (Fransızca: Les Manoeuvres de Picardie), 12-18 Eylül 1910'de Fransa'nın Pikardi bölgesinde yapılan bir tatbikattır.

I. Dünya Savaşı'nda Britanyalı ve Fransız ordularına başkomutanlık yapan Mareşal Foch komutasında yapılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu bu manevralara Binbaşı Selahaddin Bey ve Kolağası Mustafa Kemal'i gözlemci olarak göndermişti.

Mustafa Kemal'in tatbikat sonrasındaki sözleri ve yorumları Fransız Mareşal Ferdinand Foch'un dikkatini çekmiş, prokotole aykırı olarak rütbesiAlbaydan küçük olduğu halde kendisini düzenlediği bir yemeğe davet etmişti. Ayrıca Mustafa Kemal bu gezi sırasında fesin batılılar tarafından gülünç bulunduğunu öğrenmiştir. Tatbikat sırasında başta söyledikleri dikkate alınmayan Mustafa Kemal'e bir asker şöyle demiştir; "Başınızda bu komik başlık olduğu sürece hiç kimse kafanızın içindekilere itibar etmeyecektir.''

0
En İyi Cevap!
2012-10-18T19:24:02+03:00

Picardie Manevraları 1910 yılında Fransa'da yapilan bir tatbikattır... Fransa Cumhuriyeti ya da kısaca Fransa, (Fransızca République Française), Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, Monako, Andorra ve İspanya ile komşu olan, Batı Avrupa'da bir ülkedir. Avrupa Birliği'nin kurucu üyesidir.
Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ve Fransız ordularına baskomutanlik yapan Birinci Dünya Savaşı, 1914 yılında Avrupa'da başlamış, ancak dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin katılması ve diğer kıtalardaki sömürgelere de yayılması nedeniyle "dünya savaşı" olarak adlandırılmıştır. 1914'te başlayan savaş 1918 yılında sona ermiştir. 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak savaştan çekildi.
Mareşal Foch komutasinda yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu bu manevralara Binbaşı Selahaddin Bey ve Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.
Mustafa Kemal'i gözlemci olarak gondermişti... Mustafa Kemal'in tatbikat sonrasindaki sözleri ve yorumlari Mareşal Foch'un dikkatini çekmis, prokotole aykoro olarak rutbesi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, 1881 - 1938 yılları arasında yaşamış ulusal önder. 1881 yılında Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi 14-15. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleşti.
albaydan kücük olduğu halde kendisini düzenlediği bir yemeğe davet etmişti.Albay, Türk *****lı Kuvvetleri'nde Yarbay'dan sonraki subay rütbesi.

1 5 1